Järelvalve


Teenistuslikku ja haldusjärelvalvet õppeasutuse tegevuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

e-post: hm@hm.ee

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:

Päästeameti Ida Päästekeskus

Rahu 38, Jõhvi, 41532
Telefon: 339 1900

Faks: 339 1939

Faks: 733 7327
e-post: ida@rescue.ee
www.rescue.ee/ida

Riiklikku järelvalvet töötervishoiu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab:

Tööinspektsiooni Ida Inspektsioon

Koidula 19-a, 44314, Rakvere

Telefon: 3370012

e-post: ida@ti.ee

www.ti.ee

Korruptsiooniennetusega seotud küsimused

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega  tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid, e-maili aadress Hille.Voolaid@hm.ee; telefon 7350109

ning siseauditiosakonna siseaudiitor Evald Veldemann, e-maili aadress Evald.Veldemann@hm.ee; telefon 7350180

Tervisekaitse järelvalvet teostab

Tervisekaitseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindus

F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere. 44314

tel 325 4158,

e-mail: ida@terviseamet.ee

http://www.terviseamet.ee

Porkuni Kooli andmekaitsespetsialist

Taive Kallas

e-post: taive@porkunikool.ee

telefon 3222369

Ilumäe tee 6, Tapa vald, Porkuni, 46001

Seadusele viitav aadress http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET

Teenistuslikku ja haldusjärelvalvet õppeasutuse tegevuse üle teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088

telefon 735 0222

e-post: hm@hm.ee

Riiklikku tuleohutusjärelevalvet teostab:

Päästeameti Ida Päästekeskus

Rahu 38, Jõhvi, 41532
Telefon: 339 1900

Faks: 339 1939

Faks: 733 7327
e-post: ida@rescue.ee
www.rescue.ee/ida

Riiklikku järelvalvet töötervishoiu ja tööohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle teostab:

Tööinspektsiooni Ida Inspektsioon

Koidula 19-a, 44314, Rakvere

Telefon: 3370012

e-post: ida@ti.ee

www.ti.ee

Korruptsiooniennetusega seotud küsimused

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega  tegeleb Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid, e-maili aadress Hille.Voolaid@hm.ee; telefon 7350109

ning siseauditiosakonna siseaudiitor Evald Veldemann, e-maili aadress Evald.Veldemann@hm.ee; telefon 7350180

Tervisekaitse järelvalvet teostab

Tervisekaitseameti Ida talituse Lääne-Virumaa esindus

F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere. 44314

tel 325 4158,

e-mail: ida@terviseamet.ee

http://www.terviseamet.ee

Porkuni Kooli andmekaitsespetsialist

Taive Kallas

e-post: taive@porkunikool.ee

telefon 3222369

Ilumäe tee 6, Tapa vald, Porkuni, 46001

Seadusele viitav aadress http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET