2021/2022

2021/2022 õa on õpilaskoja "VÄIKESED TEOD" liikmed:

I kooliastet esindab õpilaskojas Dmitri Värno

II kooliastet Sarra Zemskaja ja Hanna-Liisa Raudanen

III kooliastet Andreas Meier

LÕK  klassi esindaja on Eliise Viiralt

pikendatud õppeaja esindajad on Erni Manjahhin

hooldusklasse esindab Mart Laaspere

Õpilaskoja eestvedajad on Piret Tislar ja Kaire Kaljuvee

-----------------------------------------------------------------------------------

 • 6. oktoober 2021

Osalesid: Mart, Andreas, Elise, Kaarel, Piret, Kaire.

Kutsutud: Kaarel (protokollija ja ülesannete juhendaja-mentori ülesannetes).

Puudusid: Dmitri, Kadi-Liis, Erni, Sarra.

Päevakava:

 1. Õpilaskoja presidendi valimine salajase hääletuse teel. Seati üles 3 kandidaati- Sarra, Andreas ja Elise.

Häälteenamusega valiti uueks presidendiks Elise.

 1. Kaire tegi ettepaneku kutsuda õpilaskoja koosseisu veel üks lisaliige ning seadis üles  Kert Seimari kandidatuuri, sest Kerdi idee algatada õpilasgiidindus oli valimistel väga sümpaatne. Toimus hääletus. Kõik kohalolnud hääletasid Kerdi kaasamise poolt. Seejärel kutsuti Kert ka koosolekule ja teavitati teda õpilaskoja liikmeks saamisest.
 2. Tehti kokkuvõte helkuripuude ehtimise sündmusest, mis toimus kolmapäeval, 6. oktoobril teise tunni ajal.

Õpilaskoja liikmed läksid välja, et kokku lugeda, kui palju helkureid on väravatele pandud ja kui palju on veel vaja, et helkureid saaks nii palju, et neid jaguks kogu kooliperele (86+7+74=167).

Tulemus: tagumisel väraval 36 helkurit, keskmisel väraval 28 helkurit, esimesel suurel väraval 58 helkurit. Seega kokku 122 helkurit.

Seejärel arvestati, kui palju peaks  helkureid juurde lisama, et saaks vajaliku arvu kokku.

Seega jäi liikmetele ülesandeks kasvatajatele edasi öelda, et oleks hea, kui iga rühm lisaks väravatele veel 5 helkurit.

 1. Toimus arutelu, milliseid teemasid järgmistel koosolekutel päevakorda võtta ning sealjuures otsustati, et uuel nädalal 13. oktoobril kell 11.40 peaks kindlasti kokku tulema, et ette valmistada minister Liina Kersna tulekuks 18. oktoobril.
 • 29. september 2021

Osalejad: Dmitri, Mart, Andreas, Sarra, Egert, Triinu, Rebecca, Kaarel (zoomis), Piret ja Kaire.

Puudujad: Robert, Kadi- Liis ja Erni.

Päevakava:

 1. Koosoleku formaadi tutvustamine ja osalejate registreerimine.
 2. Esimese koosseisu liikmete tänamine tänukirja ja rinnamärgiga.
 3. Lühike tagasivaade-meenutus eelmise aasta tegemistest.
 4. Helkuripuu 2021 idee arutamine. Otsustati panna sel aastal helkurid kooli ümber olevatele väravatele.
 5. Liikmetele sai ülesandeks teavitada klasse, et kõik õpilased ja õpetajad tooksid esmaspäevaks, 4. oktoobriks kaasa vähemalt ühe helkuri, mis väravate külge riputada. 
 6. Helkuripuude ehtimise sündmus toimub kolmapäeval, 6. oktoobril teise tunni ajal.
 7. Järgmiseks intervjueeritavaks õpetajaks osutus Inga. Intervjueerijateks valiti Sarra ja Andreas.
 8. Järgmine koosolek toimub kolmapäeval, 6. oktoobril kell 12.45.
 • 14. ja 15. september 2021

Toimus Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosseisu valimine 2021/22 õppeaastaks

Esimesel päeval kutsuti kokku TÕK I, TÕK II JA TÕK III kooliaste. Teisel päeval kogunesid hooldusklassid ja LÕK ning lisaõppe õpilased.

Kõik, kes soovisid kandideerida uue koosseisu liikmeks, pidid esitama avalduse ja pakkuma ühe uue idee või mõtte, mida koolis teha või muuta võiks. Avaldusi laekus I kooliastmes 4, II kooliastmes 5, III kooliastmes 4, LÕK õpilaste seas laekus 2, lisaõppest 4 ja hooldusklasside seast 5 avaldust.

Hääletamine toimus ülesseatud kandidaatide hulgast, kusjuures igal kohalolijal oli üks hääl. Kõik hääletussedelid tembeldati, sisestati hääletuskasti ning  sealt rändasid need kinnisesse ümbrikusse.

Häälte kokku lugemiseks tuli kokku komisjon koosseisus Piret, Taive, Kaarel, Anneli, Kaire.

Tulemused osutusid järgmiseks:

TÕK I- Dmitri Värno

TÕK II- Kadi- Liis Ots

TÕK III- Andreas Meier

LÕK- Elise Viiralt

Lisaõpe- Erni Manjahhin.

Üheks lisaliikmeks sai häälteenamusega Sarra Zemskaja. Teine lisaliige valitakse uuel  koosolekul ning samas toimub hääletus ka uue presidendi valimiseks.

PALJU ÕNNE ja TEGUSAT AASTAT uuele koosseisule!