”Isiksuse väärtuspõhist arengut toetav Porkuni Kool”

Tutvumiseks lae esitlus alla

 


Koostöine õppimine läbi arutelude (peegeldamine, nõustumine, konstruktiivne konflikt) kaasamaks kõiki õpilasi

KÜPROS (okt. 2021) - Päevakava - Rütmimängud

ITAALIA (märts 2022) "JOYFUL ENGLISH COURSE - Basic English or upgrade English language course for teachers and educators" - Päevakava - Esitlus siin

SAKSAMAA (oktoober 2022) - Interaktiivne õppekursus Saksamaal Konstanzis.

Tutvusime erinevate õppimist toetavate arvutiäppidega nt Kahoot, Quizlet, Plickers, Wordwall, Epic, Canva, Babadum jne. Palju põnevust pakkus õuesõpe äpp GooseChase, mille kaudu tutvusime Konztanzi vaatamisväärsustega ning sealjuures pidime täitma erinevaid ülesandeid.

IIRIMAA (veebruar 2023) Content Language Integrated Learning (CLIL)

(õppe)sisu               keel                        lõiming                   õppimine

Olulised teadmised

CLIL tekke alguspunkt- Inimesed, kellel on kakskeelsus on sageli edukamad (teadmine läbi riikide PISA testide)

 • CLIL on PIGEM aktiive õpetamine (teadlik olemine iseendast kui õpetajast ja süsteem) ning VÄHEM õppemeetod.
 • CLILi teine keel EI PEA OLEMA inglise keel. Kuid sageli on.
 • CLIL õpitulemused ei erine muul viisil saadud õpitulemustest- suund on riikliku õppekava silmas pidades üks.
 • CLIL on sisupõhine (content driven). Nt tunni eesmärk on „teab nimetada mandreid ja maailma jagusid“- kõik tunni tegevused on eesmärgile pühendatud. Erisus: tunni põhisõnavara ja laused on kahes keeles (nt eesti keel ja inglise keel).
 • Keeleõpe ei ole eespool õppesisust. Kogu sisu ei pea olema nt inglise keelne- vaid niipalju et saavutada sisust lähtuvat õppeeesmärki. See on tasakaal. Nn tavaõppes on esikohal grammatika- CLILis mitte (esikohal sisu).
 • CLILs on lihtsam alustada kehalise kasvatuse, kodunduse, eluõpetuse, muusika ja kunstitundides. Miks? Sõnavara on limiteeritud ning kõikidel füüsilistel tegevustel on värav CLILi.
 • Eristatakse osalist CLILi (soft)- mõned elemendid CLIList ja täielikku CLILi (hard)- kõik 4 elementi CLIList. Nt soft CLIL- teretamine/head aega inglise keeles; nt sõnad sööklas inglise keeles või hommikutunni teatud osa inglise keeles. Soft CLILi parimad kasutuskohad on tegevused päevas, mis korduvad.
 • Tunni ettevalmistamisel pane õpetajana tähele, et kasutad erinevatele meeltele ülesandeid. 

NB! CLIL on õpilasekeskne- sarnasus toimetulekuõppe/õppimisega üldisemalt- kõik seostub õpilase iseendaga- mida ta juba teab, mida arvab teadvat jne← ülesanded/tegevused

NB! CLILs on 4 elementi, 4 märksõna (CCCC)- sisu (Content), kommunikatsioon (Communication), kognitsioon (Cognition), kultuur (Culture).

Mõisted:

LOTS Low order thinking skills. Nt Lugemispalas - kes tegelased? Mis tegid?

HOTS High order thinking skills. Nt lugemispalas - Miks sa arvad, et see juhtus?

CALP (cognitive academic language proficiency) sõnavara - teemakohane põhisõnavara (ainult olulisemad ehk content vocabulary).

BICS (basic interpersonal communication skills) -  igapäevane keel (everyday English).

V.A.K: visual, audio, kinesthetic (scaffolding for students with diverse abilities, needs, behaviors, autistic spectrum etc)

INPUT (video, listening, writing, speaking, reading, pictures)

OUTPUT (testing)

SISU. (Lühike näide) Teema: Lennureisid

Käsitlus: I a) sõnavara; b) kuulamine; c) rääkimine- mida juba tean (paaristöö, jaga räägitut teiste gruppidega)←LOTS (Lower order thinking skills)

II esitle kodutööd, interpreteeri, analüüsi←HOTS

 • Language of

KOMMUNIKATSIOON. Õpetatakse/õpitakse: a) baassõnvara; b) korraldused/koostöine keel (nt „Anna mulle!“,“Kas saad aidata?“ jne c) keskkond suhtlemiseks.

 • Language for (functional language)

KOGNITSIOON. Õpetaja ülesanne on liikuda kõrgema mõtlemistasandi poole- probleemi lahendus, analüüsimine, esitlemine, interpreteerimine.

 • Language through (more functional language; of and for connected).

KULTUUR. Tee reaalseks (Make it real!). Raamatust välja reaalsesse ellu. Tee personaalseks (Make it personal!) Mitmekesistes vormides- ajalugu, traditsioonid, muusika, toit, keel, uskumused, kunst, kodakondsed ja riiklus jne. CLIL aitab õpilastel siduda õpitut eluga. Peaaegu kõik, mis me teeme/ei  tee mõjutab keskkonda meie ümber. CLIL seob õppimist kultuuriga, et õpilasel saaksid välja kujuneda empaatia, austus, tolerants, oskus näha mitmekesist perspektiivi (Good global citizens!)

CLIL tunni ülesehitus

1.  Sissejuhatus

-          Soojendus. Mida teavad juba? Keeles „yes/no“ vastused.

-          Kaasab sisupõhise sõnavara.

-          Kaasab kindlasti suhtlemise.

-          Paneb teemast huvituma (aktiveeri eelteadmised). Teema: Nt kolmesed grupid (kõik õpilased kaasatud/rollid erinevad)- nimeta Euroopa riigid ja pealinnad. Pärast võrdlemine- õpilane tajub õpetajata- vist ikka kõiki ei tea. Saab korrigeerida hääldust.

2.  Ehita CALP sõnavara.

Nt Tõsta käsi- Kes teie peres triigib? Kes koristab? (küsimused esitatud inglise keelse näite peale)- õpetaja saab aru, kellel olemas põhisõnavara, kellel mitte. 60% kõneldust võiks olla õpilasele tuttav- tuttav on turvaline.

3.  Reinforcing Lugemine, kõnelemine, kuulamine, kirjutamine. Aktiivõppemeetodid- paaris, üksi, grupis, videod jne. Teistele rääkimine on kognitsioon (see on kordamine- iga kord täpsemaks ja kiiremaks.

4.  Kultuur/kognitsioon. Madalama ja kõrgema tasandi ülesanded. Kordamine/praktiseerimine (recycling)- uue sõnavara omandamine.

5.  Kokkuvõte. Loov väljendus- poster jms (liikumine tahvli juurde ja tagasi; uuesti rääkimine).

 

CLIL lisalugemist linkidena

What is CLIL? - YouTube

What Is CLIL and What Is Not? Introduction to CLIL - Content and Language Integrated Learning - YouTube

Top 10 Tips for Effective CLIL Lesson Planning • Oxford TEFL

CLIL : Unit Planning - YouTube

CLIL: Content - YouTube

CLIL: Communication - YouTube

CLIL: Cognitive - YouTube

CLIL: Culture - YouTube

CLIL session "healthy food" - YouTube

Six videos demonstrating CLIL used in classes from primary schools and vocational colleges - YouTube

 

NB!  Ava link ja leiad altpoolt erinevaid CLILL meetodi kohta tunni näiteid

CLILL, miks ja mida

CLILL, Emotsiooni tund

CLILL, Muuskia tund

Koostöine õppimine läbi arutelude (peegeldamine, nõustumine, konstruktiivne konflikt) kaasamaks kõiki õpilasi

KÜPROS (okt. 2021) - Päevakava - Rütmimängud

ITAALIA (märts 2022) "JOYFUL ENGLISH COURSE - Basic English or upgrade English language course for teachers and educators" - Päevakava - Esitlus siin

SAKSAMAA (oktoober 2022) - Interaktiivne õppekursus Saksamaal Konstanzis.

Tutvusime erinevate õppimist toetavate arvutiäppidega nt Kahoot, Quizlet, Plickers, Wordwall, Epic, Canva, Babadum jne. Palju põnevust pakkus õuesõpe äpp GooseChase, mille kaudu tutvusime Konztanzi vaatamisväärsustega ning sealjuures pidime täitma erinevaid ülesandeid.

IIRIMAA (veebruar 2023) Content Language Integrated Learning (CLIL)

(õppe)sisu               keel                        lõiming                   õppimine

Olulised teadmised

CLIL tekke alguspunkt- Inimesed, kellel on kakskeelsus on sageli edukamad (teadmine läbi riikide PISA testide)

 • CLIL on PIGEM aktiive õpetamine (teadlik olemine iseendast kui õpetajast ja süsteem) ning VÄHEM õppemeetod.
 • CLILi teine keel EI PEA OLEMA inglise keel. Kuid sageli on.
 • CLIL õpitulemused ei erine muul viisil saadud õpitulemustest- suund on riikliku õppekava silmas pidades üks.
 • CLIL on sisupõhine (content driven). Nt tunni eesmärk on „teab nimetada mandreid ja maailma jagusid“- kõik tunni tegevused on eesmärgile pühendatud. Erisus: tunni põhisõnavara ja laused on kahes keeles (nt eesti keel ja inglise keel).
 • Keeleõpe ei ole eespool õppesisust. Kogu sisu ei pea olema nt inglise keelne- vaid niipalju et saavutada sisust lähtuvat õppeeesmärki. See on tasakaal. Nn tavaõppes on esikohal grammatika- CLILis mitte (esikohal sisu).
 • CLILs on lihtsam alustada kehalise kasvatuse, kodunduse, eluõpetuse, muusika ja kunstitundides. Miks? Sõnavara on limiteeritud ning kõikidel füüsilistel tegevustel on värav CLILi.
 • Eristatakse osalist CLILi (soft)- mõned elemendid CLIList ja täielikku CLILi (hard)- kõik 4 elementi CLIList. Nt soft CLIL- teretamine/head aega inglise keeles; nt sõnad sööklas inglise keeles või hommikutunni teatud osa inglise keeles. Soft CLILi parimad kasutuskohad on tegevused päevas, mis korduvad.
 • Tunni ettevalmistamisel pane õpetajana tähele, et kasutad erinevatele meeltele ülesandeid. 

NB! CLIL on õpilasekeskne- sarnasus toimetulekuõppe/õppimisega üldisemalt- kõik seostub õpilase iseendaga- mida ta juba teab, mida arvab teadvat jne← ülesanded/tegevused

NB! CLILs on 4 elementi, 4 märksõna (CCCC)- sisu (Content), kommunikatsioon (Communication), kognitsioon (Cognition), kultuur (Culture).

Mõisted:

LOTS Low order thinking skills. Nt Lugemispalas - kes tegelased? Mis tegid?

HOTS High order thinking skills. Nt lugemispalas - Miks sa arvad, et see juhtus?

CALP (cognitive academic language proficiency) sõnavara - teemakohane põhisõnavara (ainult olulisemad ehk content vocabulary).

BICS (basic interpersonal communication skills) -  igapäevane keel (everyday English).

V.A.K: visual, audio, kinesthetic (scaffolding for students with diverse abilities, needs, behaviors, autistic spectrum etc)

INPUT (video, listening, writing, speaking, reading, pictures)

OUTPUT (testing)

SISU. (Lühike näide) Teema: Lennureisid

Käsitlus: I a) sõnavara; b) kuulamine; c) rääkimine- mida juba tean (paaristöö, jaga räägitut teiste gruppidega)←LOTS (Lower order thinking skills)

II esitle kodutööd, interpreteeri, analüüsi←HOTS

 • Language of

KOMMUNIKATSIOON. Õpetatakse/õpitakse: a) baassõnvara; b) korraldused/koostöine keel (nt „Anna mulle!“,“Kas saad aidata?“ jne c) keskkond suhtlemiseks.

 • Language for (functional language)

KOGNITSIOON. Õpetaja ülesanne on liikuda kõrgema mõtlemistasandi poole- probleemi lahendus, analüüsimine, esitlemine, interpreteerimine.

 • Language through (more functional language; of and for connected).

KULTUUR. Tee reaalseks (Make it real!). Raamatust välja reaalsesse ellu. Tee personaalseks (Make it personal!) Mitmekesistes vormides- ajalugu, traditsioonid, muusika, toit, keel, uskumused, kunst, kodakondsed ja riiklus jne. CLIL aitab õpilastel siduda õpitut eluga. Peaaegu kõik, mis me teeme/ei  tee mõjutab keskkonda meie ümber. CLIL seob õppimist kultuuriga, et õpilasel saaksid välja kujuneda empaatia, austus, tolerants, oskus näha mitmekesist perspektiivi (Good global citizens!)

CLIL tunni ülesehitus

1.  Sissejuhatus

-          Soojendus. Mida teavad juba? Keeles „yes/no“ vastused.

-          Kaasab sisupõhise sõnavara.

-          Kaasab kindlasti suhtlemise.

-          Paneb teemast huvituma (aktiveeri eelteadmised). Teema: Nt kolmesed grupid (kõik õpilased kaasatud/rollid erinevad)- nimeta Euroopa riigid ja pealinnad. Pärast võrdlemine- õpilane tajub õpetajata- vist ikka kõiki ei tea. Saab korrigeerida hääldust.

2.  Ehita CALP sõnavara.

Nt Tõsta käsi- Kes teie peres triigib? Kes koristab? (küsimused esitatud inglise keelse näite peale)- õpetaja saab aru, kellel olemas põhisõnavara, kellel mitte. 60% kõneldust võiks olla õpilasele tuttav- tuttav on turvaline.

3.  Reinforcing Lugemine, kõnelemine, kuulamine, kirjutamine. Aktiivõppemeetodid- paaris, üksi, grupis, videod jne. Teistele rääkimine on kognitsioon (see on kordamine- iga kord täpsemaks ja kiiremaks.

4.  Kultuur/kognitsioon. Madalama ja kõrgema tasandi ülesanded. Kordamine/praktiseerimine (recycling)- uue sõnavara omandamine.

5.  Kokkuvõte. Loov väljendus- poster jms (liikumine tahvli juurde ja tagasi; uuesti rääkimine).

 

CLIL lisalugemist linkidena

What is CLIL? - YouTube

What Is CLIL and What Is Not? Introduction to CLIL - Content and Language Integrated Learning - YouTube

Top 10 Tips for Effective CLIL Lesson Planning • Oxford TEFL

CLIL : Unit Planning - YouTube

CLIL: Content - YouTube

CLIL: Communication - YouTube

CLIL: Cognitive - YouTube

CLIL: Culture - YouTube

CLIL session "healthy food" - YouTube

Six videos demonstrating CLIL used in classes from primary schools and vocational colleges - YouTube

 

NB!  Ava link ja leiad altpoolt erinevaid CLILL meetodi kohta tunni näiteid

CLILL, miks ja mida

CLILL, Emotsiooni tund

CLILL, Muuskia tund