PORKUNI KOOLI SUVELAAGER


Porkuni Kooli suvelaager toimub 18.-25.07.2021.

Laagri eesmärgiks on iga-aastane jätkusuutlik tegevus intellektipuudega laste arendamiseks ja toetuseks. Läbi projekti toetatakse vanemaid lastele sisuka ja sportliku suve organiseerimisel ning antakse võimalus emotsionaalseks ja füüsiliseks puhkusehetkeks ka vanematele.

Suvelaagri olulisemad (planeeritud) tegevused on:

 1. Laagri ajal mõtlevad lapsed välja ja õpivad ära (ohutustemaatilise) esinemiskava (näidend, tants, laul vm), millega esinevad laagri viimasel päeval kaaslastele ja vanematele.

 2. Matkamine ümber Porkuni järve koos tegeluspunktidega. Igas punktis tuleb kõigil lastel täita mingi põnev ja lõbus ülesanne.

 3. Laagri ajal osalevad lapsed gruppidena mitmes käelise tegevuse töötoas, milles valminud esemed saavad lapsed laagri lõpus koju kaasa võtta.

 4. Suvelaagri lapsed külastavad Tallinnas Lennusadamat. Meremuuseumis õppimine kasvatab lisaks uutele teadmistele merest, ajaloost ja tehnikast ka uudishimu ja avatust, parandab enesejuhtimist ja vastutustunnet, arendab loovust, probleemi-lahendamise oskuseid, suhtlus- ja koostööoskuseid ning kriitilist mõtlemist.

Meretaksoga sõit Lennusadamast-Vana sadamasse-Piritale koos lahe tuuriga.

 1. „Meri palju jõudu annab, meri suured laevad kannab“ Porkuni kooli suvelaagri lapsed õpivad ohutut käitumist merel olles. Päästevahendid ja enesepäästevõtted  ohuolukorras merel. Viie tunnine merereis koos koolitusega laeval.

 2. Lõkkeõhtu rahvuslike mängude ja võistlustega.

 3. Bingoõhtu (isetehtud numbrialuste, pinksipallidel loosinumbrite ja magusate auhindadega).

 4. Muinasjutuõhtu.

 5. Kaitseliidu vahendite ja tegevuste  tutvustamine.

 6. Diskoõhtu koos lõbusate mängudega.

 7. Rühmade kaupa Porkuni järvel paadiga sõidu harjutamine ja seejärel ujumisoskuste meeldetuletamine.

 8. Vabal ajal saavad lapsed ise valida mängimiseks lauamänge või joonistada/värvida pilte.

 9. Filmiõhtu (filmid vee- ja tuleohutusest päevaste tegevuste raames).

Erilise tähelepanu all saab 2021 laagrisuvel olema vee- ja tuleohutusealane temaatika, teadmiste edastamine saab olema lõimitud praktiliste läbitegemistega. Lisaks ohutustemaatikaga tegelemisele aitab laagri üldist eesmärki saavutada see, et laagris on palju erinevaid loovust arendavaid ja ka sportlikke tegevusi, et pakkuda noortele mitmekülgset programmi. Porkuni Kooli suvelaager soovib pakkuda võimaluse erivajadustega lastele ning noortele kogeda enesehinnangut tõstvat laagrikogemust spetsiaalselt neile kohandatud programmi ning tingimustega.

Porkuni Kooli suvelaager toimub 18.-25.07.2021.

Laagri eesmärgiks on iga-aastane jätkusuutlik tegevus intellektipuudega laste arendamiseks ja toetuseks. Läbi projekti toetatakse vanemaid lastele sisuka ja sportliku suve organiseerimisel ning antakse võimalus emotsionaalseks ja füüsiliseks puhkusehetkeks ka vanematele.

Suvelaagri olulisemad (planeeritud) tegevused on:

 1. Laagri ajal mõtlevad lapsed välja ja õpivad ära (ohutustemaatilise) esinemiskava (näidend, tants, laul vm), millega esinevad laagri viimasel päeval kaaslastele ja vanematele.

 2. Matkamine ümber Porkuni järve koos tegeluspunktidega. Igas punktis tuleb kõigil lastel täita mingi põnev ja lõbus ülesanne.

 • Laagri ajal osalevad lapsed gruppidena mitmes käelise tegevuse töötoas, milles valminud esemed saavad lapsed laagri lõpus koju kaasa võtta.

 • Suvelaagri lapsed külastavad Tallinnas Lennusadamat. Meremuuseumis õppimine kasvatab lisaks uutele teadmistele merest, ajaloost ja tehnikast ka uudishimu ja avatust, parandab enesejuhtimist ja vastutustunnet, arendab loovust, probleemi-lahendamise oskuseid, suhtlus- ja koostööoskuseid ning kriitilist mõtlemist.

 • Meretaksoga sõit Lennusadamast-Vana sadamasse-Piritale koos lahe tuuriga.

  1. „Meri palju jõudu annab, meri suured laevad kannab“ Porkuni kooli suvelaagri lapsed õpivad ohutut käitumist merel olles. Päästevahendid ja enesepäästevõtted  ohuolukorras merel. Viie tunnine merereis koos koolitusega laeval.

  2. Lõkkeõhtu rahvuslike mängude ja võistlustega.

  3. Bingoõhtu (isetehtud numbrialuste, pinksipallidel loosinumbrite ja magusate auhindadega).

  4. Muinasjutuõhtu.

  5. Kaitseliidu vahendite ja tegevuste  tutvustamine.

  6. Diskoõhtu koos lõbusate mängudega.

  7. Rühmade kaupa Porkuni järvel paadiga sõidu harjutamine ja seejärel ujumisoskuste meeldetuletamine.

  8. Vabal ajal saavad lapsed ise valida mängimiseks lauamänge või joonistada/värvida pilte.

  9. Filmiõhtu (filmid vee- ja tuleohutusest päevaste tegevuste raames).

  Erilise tähelepanu all saab 2021 laagrisuvel olema vee- ja tuleohutusealane temaatika, teadmiste edastamine saab olema lõimitud praktiliste läbitegemistega. Lisaks ohutustemaatikaga tegelemisele aitab laagri üldist eesmärki saavutada see, et laagris on palju erinevaid loovust arendavaid ja ka sportlikke tegevusi, et pakkuda noortele mitmekülgset programmi. Porkuni Kooli suvelaager soovib pakkuda võimaluse erivajadustega lastele ning noortele kogeda enesehinnangut tõstvat laagrikogemust spetsiaalselt neile kohandatud programmi ning tingimustega.