Uudised

ERASMUS+ projekti „MatheMusic“ tegevused Poolas 29. september Urve


 • Reede, 29.09

Ongi käes viimane töövarjutuse päev Poolas. Esimeses kahes töövarjutuse tunnis olime jagatud kolmeks. Mina Tiiuga olime kolmanda kooliastme kunstitunnis, Tuuli-Malle-Anu  autismispektriga noorte klassides. Esimeses neist tehti kavandi järgi koera figuuri, teises ajalehe väljalõigete abil ostunimekirja ja kolmandas viidi läbi hommikuringi. Oleme kirjutanud kõikidele meie Poola õpetajatele kokkuvõtliku tagasiside, mis meile tunnis meeldis, mille eest neid tänada ning mida ise õppisime. Enamasti toimus tagasiside kirjutamine hotellitoas ühiselt  arutledes. Mina ja arvan, et teisedki, saime pai mõnegi õpetaja emotsiooni näol- teadmine sellise lehe olemasolust tundus levivat.

Tööpäev jätkus lasteaiarühmas. Meeleolukamaiks tegevusteks osutusid laulu tantsumängud- neist lisan fotod kodulehele.

Ütlesime aitäh kooliperele (ja nemad meile) keskpäeval. Oli kurb ja rõõmus samal ajal. Südamesse jäävad inimesed- lapsed ja õpetajad. Aitäh Wschowa ja kohtumiseni.

Anu, Tuuli, Malle, Tiiu ja Urve

 • Neljas päev, 28.09.23, Wschowa.

Tänane päev oli kirju, kui lapitekk. Alustasime hommikut täiskasvanud erivajadustega inimeste töökeskusest. Õmmeldi, heegeldati, kooti, värviti, kokati jne. Iga inimese tugevus ja huvi oli püütud üles leida. Tööpäev töökeskuses kestis 7 tundi. Meie piirdusime vaatamise ja kahe tunniga.

Pisikese väsimuse kehast pühkis täiskasvanutele mõeldud tantsutund. Rõõm liikumisest tuli kaasa päeva.

Järgnes kehalise kasvatuse tunni töövarjutus. Ühes tunnis koos olid lapsed kahest klassist. Saime kaasa mõned ideed meeldejätmiseks nähtud mängudest. Köieveo „lapsed versus töövarjutajad“ võitsid lapsed.

Pärastlõunal kogunesid Poola õpetajad kuulama eestlasi ja horvaatlasi- mil moel nähakse seost matemaatikast ja muusikast oma kodukoolides. Olime ette valmistanud videokatked Porkuni Kooli tundidest (Andra, Kaire, Triinu) ning õpetasime ühe T. Jukki koolitusel kogetud kaasava ning varieeruva rütmi-arvu-muusikamängu kõigile kohalolijatele.

Tuuli, Malle, Tiiu, Anu, Urve

 • Kolmapäev, 27.09

Tänane tööpäev algas muusikatunni (topelttund) varjutamisega.

Põnevad tegevused tunnis:

 • Teretamise laul koos liigutustega. Laulu tempo muutub aeglasest kiiremaks.
 • Uue numbrilaulu õppimine loendades numbreid sõrmi tõstes ning vahemängu ajal rütmis liikumisega.
 • Õpilastel ringikujuline pael. Õpitakse põrandal tegema kujundeid (ring, ruut, kolmnurk jt). Muusika lisandudes liigutatakse rütmis ja pausi ajal tehakse õpetaja poolt nimetatud kujund põrandale.
 • Õpilased jaotatud kahte rühma- ühel rühmal tamburiinid ja teistel trianglid. Õpetaja mängu alusel eristatakse valsirütmi ja kõnnirütmi. Rolle vahetatakse.
 • Rütmimustrite mängimine (Mozart. Türgi marss). Põrandal paberil harjutamine. Hiljem kehaga orkestreerides. Kehaosadega rütmi tunnetamine.

Toredad lisategevused vaimu ja füüsise hoidmiseks olid 3D printeriga võtmehoidja tegemine, õpilastega kokkamine ja kunstitunnis makramee tehnikas lehe meisterdamine. Lisan fotona kasutatud rütmimustri.

Kohtumiseni!

Malle, Anu. Tiiu, Tuuli ja Urve

 • Teisipäev, 26.09.23

Mõned näited Porkuni Kooli õpetajate tänase 26.09.23 töövarjutuse (Erasmus + projekti „ Matemaatika muusikaõppes“) matemaatilistest tegevustest.

I. Vahendid: sõrmed, nutitahvel (äpp)

Ettevalmistus: lapsed oma pingis, nutitahvlis nähtav visuaalselt numbri kontuur

Juhised:

 1. Tõsta sõrmi vastavalt numbrile.
 2. Vajuta numbrile tahvelarvutis, kui loendamine õige (number joonistub värvilisena tahvlile ning kõlab lapsele tagsisidena õige vastuse heli).

Muuda harjutus kergemaks:

Õpetaja näitab sõrmedel loendamist ette ja laps matkib.

II. Vahendid: Hularõngad, hulga,- või numbrikaardid, (pallimere) pallid

Ettevalmistus: Lapsed jagatakse kahte gruppi. Põrandale asetatakse 8 rõngast kahte ritta (mõlema võistkonna ees neli rõngast). Rõngastesse pannakse numbrikaardid (igasse üks). Võistkonna ees on korv pallidega.

Juhised:

1.  Pane rõnga sisse sama arv palle, kui on hulgakaardil. Ülesanne on läbi, kui kõigis neljas rõngas pallide arv ja hulk on vastavuses. Üks mängija asetab pallid ja järgmine korjab kokku. Võidab see võistkond, kes on kiirem. Mängi läbi kaks korda vahetades rolle.

Muuda harjutus raskemaks:

 1. Pane rõnga sisse numbrikaart. Vali suuremad numbrid.
 2. Pane ringi osahulk ja lase lapsel palle juurde panna.

Töövarjutajad soovivad jagada lugeja/vaatajaga mõningaid fotosid.

 • Esmaspäev, 26.09.23

Tsiteerides O. Lutsu „Kevadet“- kui kooli kohale jõudsime olid lapsed juba saali kogunenud. Porkuni Kooli tutvustasime Tiiu endiste õpilaste süžee ja teostusega tehtud filmi abil. Üks pilt räägib rohkem, kui tuhat sõna ja nii saime suure aplausi osaliseks. Projekti koordinaator oli palunud ette valmistada midagi toredat koos noortega tegutsemiseks. Tantsisime Poola õpilastega augustikuisel tantsupeol Kaire poolt õpetatud tantsu „Oo, Susanna“. Väga tore oli ka Poola laste endi tants, mida kindlasti tahame ka Porkuni Kooli lastele tutvustada.

Wschowa koolis õpib ligi 200 õpilast. Kokku on õpitakse kolmes lähestikku asuvas koolimajas. Ühes majas on lasteaialapsed ja teraapiaruumid, teises õpilaskodu ja klassiruumid ning kolmandasse majjagi mahtusid klassiruumid.

Meie tõlgiks pärastlõunal kooli ringkäigul oli õpilane Joam- suurepärase inglise keele oskusega noormees. Kui kirjaldada Wchowa kooli õpilasi, siis omadussõnad on – rõõmsad, jutukad, emotsionaalsed. Nägime noori õppimas klassides keemiat, poola keelt, religiooni, matemaatikat. Tervitus oli siiski lühike ja rohkem kogeme järgnevatel päevadel õpetajate tööd varjutades.

Õhtusesse aega jäi ka kohtumine linnapea esindajatega raekojas, mis on Wschowa üks vanemaid hooneid. Wchowa on olnud ajaloos Poola suuruselt teine linn ning kuninga lemmikkoht, kus ta ka abiellus. Käisime imeilusas kirikus ning tutvusime linna ajaloolislte hoonetega.

Lisan siia mõned fotod jutustamaks sulle pildilist lugu esimesest päevast.

 • Reede, 29.09

Ongi käes viimane töövarjutuse päev Poolas. Esimeses kahes töövarjutuse tunnis olime jagatud kolmeks. Mina Tiiuga olime kolmanda kooliastme kunstitunnis, Tuuli-Malle-Anu  autismispektriga noorte klassides. Esimeses neist tehti kavandi järgi koera figuuri, teises ajalehe väljalõigete abil ostunimekirja ja kolmandas viidi läbi hommikuringi. Oleme kirjutanud kõikidele meie Poola õpetajatele kokkuvõtliku tagasiside, mis meile tunnis meeldis, mille eest neid tänada ning mida ise õppisime. Enamasti toimus tagasiside kirjutamine hotellitoas ühiselt  arutledes. Mina ja arvan, et teisedki, saime pai mõnegi õpetaja emotsiooni näol- teadmine sellise lehe olemasolust tundus levivat.

Tööpäev jätkus lasteaiarühmas. Meeleolukamaiks tegevusteks osutusid laulu tantsumängud- neist lisan fotod kodulehele.

Ütlesime aitäh kooliperele (ja nemad meile) keskpäeval. Oli kurb ja rõõmus samal ajal. Südamesse jäävad inimesed- lapsed ja õpetajad. Aitäh Wschowa ja kohtumiseni.

Anu, Tuuli, Malle, Tiiu ja Urve

 • Neljas päev, 28.09.23, Wschowa.

Tänane päev oli kirju, kui lapitekk. Alustasime hommikut täiskasvanud erivajadustega inimeste töökeskusest. Õmmeldi, heegeldati, kooti, värviti, kokati jne. Iga inimese tugevus ja huvi oli püütud üles leida. Tööpäev töökeskuses kestis 7 tundi. Meie piirdusime vaatamise ja kahe tunniga.

Pisikese väsimuse kehast pühkis täiskasvanutele mõeldud tantsutund. Rõõm liikumisest tuli kaasa päeva.

Järgnes kehalise kasvatuse tunni töövarjutus. Ühes tunnis koos olid lapsed kahest klassist. Saime kaasa mõned ideed meeldejätmiseks nähtud mängudest. Köieveo „lapsed versus töövarjutajad“ võitsid lapsed.

Pärastlõunal kogunesid Poola õpetajad kuulama eestlasi ja horvaatlasi- mil moel nähakse seost matemaatikast ja muusikast oma kodukoolides. Olime ette valmistanud videokatked Porkuni Kooli tundidest (Andra, Kaire, Triinu) ning õpetasime ühe T. Jukki koolitusel kogetud kaasava ning varieeruva rütmi-arvu-muusikamängu kõigile kohalolijatele.

Tuuli, Malle, Tiiu, Anu, Urve

 • Kolmapäev, 27.09

Tänane tööpäev algas muusikatunni (topelttund) varjutamisega.

Põnevad tegevused tunnis:

 • Teretamise laul koos liigutustega. Laulu tempo muutub aeglasest kiiremaks.
 • Uue numbrilaulu õppimine loendades numbreid sõrmi tõstes ning vahemängu ajal rütmis liikumisega.
 • Õpilastel ringikujuline pael. Õpitakse põrandal tegema kujundeid (ring, ruut, kolmnurk jt). Muusika lisandudes liigutatakse rütmis ja pausi ajal tehakse õpetaja poolt nimetatud kujund põrandale.
 • Õpilased jaotatud kahte rühma- ühel rühmal tamburiinid ja teistel trianglid. Õpetaja mängu alusel eristatakse valsirütmi ja kõnnirütmi. Rolle vahetatakse.
 • Rütmimustrite mängimine (Mozart. Türgi marss). Põrandal paberil harjutamine. Hiljem kehaga orkestreerides. Kehaosadega rütmi tunnetamine.

Toredad lisategevused vaimu ja füüsise hoidmiseks olid 3D printeriga võtmehoidja tegemine, õpilastega kokkamine ja kunstitunnis makramee tehnikas lehe meisterdamine. Lisan fotona kasutatud rütmimustri.

Kohtumiseni!

Malle, Anu. Tiiu, Tuuli ja Urve

 • Teisipäev, 26.09.23

Mõned näited Porkuni Kooli õpetajate tänase 26.09.23 töövarjutuse (Erasmus + projekti „ Matemaatika muusikaõppes“) matemaatilistest tegevustest.

I. Vahendid: sõrmed, nutitahvel (äpp)

Ettevalmistus: lapsed oma pingis, nutitahvlis nähtav visuaalselt numbri kontuur

Juhised:

 1. Tõsta sõrmi vastavalt numbrile.
 2. Vajuta numbrile tahvelarvutis, kui loendamine õige (number joonistub värvilisena tahvlile ning kõlab lapsele tagsisidena õige vastuse heli).

Muuda harjutus kergemaks:

Õpetaja näitab sõrmedel loendamist ette ja laps matkib.

II. Vahendid: Hularõngad, hulga,- või numbrikaardid, (pallimere) pallid

Ettevalmistus: Lapsed jagatakse kahte gruppi. Põrandale asetatakse 8 rõngast kahte ritta (mõlema võistkonna ees neli rõngast). Rõngastesse pannakse numbrikaardid (igasse üks). Võistkonna ees on korv pallidega.

Juhised:

1.  Pane rõnga sisse sama arv palle, kui on hulgakaardil. Ülesanne on läbi, kui kõigis neljas rõngas pallide arv ja hulk on vastavuses. Üks mängija asetab pallid ja järgmine korjab kokku. Võidab see võistkond, kes on kiirem. Mängi läbi kaks korda vahetades rolle.

Muuda harjutus raskemaks:

 1. Pane rõnga sisse numbrikaart. Vali suuremad numbrid.
 2. Pane ringi osahulk ja lase lapsel palle juurde panna.

Töövarjutajad soovivad jagada lugeja/vaatajaga mõningaid fotosid.

 • Esmaspäev, 26.09.23

Tsiteerides O. Lutsu „Kevadet“- kui kooli kohale jõudsime olid lapsed juba saali kogunenud. Porkuni Kooli tutvustasime Tiiu endiste õpilaste süžee ja teostusega tehtud filmi abil. Üks pilt räägib rohkem, kui tuhat sõna ja nii saime suure aplausi osaliseks. Projekti koordinaator oli palunud ette valmistada midagi toredat koos noortega tegutsemiseks. Tantsisime Poola õpilastega augustikuisel tantsupeol Kaire poolt õpetatud tantsu „Oo, Susanna“. Väga tore oli ka Poola laste endi tants, mida kindlasti tahame ka Porkuni Kooli lastele tutvustada.

Wschowa koolis õpib ligi 200 õpilast. Kokku on õpitakse kolmes lähestikku asuvas koolimajas. Ühes majas on lasteaialapsed ja teraapiaruumid, teises õpilaskodu ja klassiruumid ning kolmandasse majjagi mahtusid klassiruumid.

Meie tõlgiks pärastlõunal kooli ringkäigul oli õpilane Joam- suurepärase inglise keele oskusega noormees. Kui kirjaldada Wchowa kooli õpilasi, siis omadussõnad on – rõõmsad, jutukad, emotsionaalsed. Nägime noori õppimas klassides keemiat, poola keelt, religiooni, matemaatikat. Tervitus oli siiski lühike ja rohkem kogeme järgnevatel päevadel õpetajate tööd varjutades.

Õhtusesse aega jäi ka kohtumine linnapea esindajatega raekojas, mis on Wschowa üks vanemaid hooneid. Wchowa on olnud ajaloos Poola suuruselt teine linn ning kuninga lemmikkoht, kus ta ka abiellus. Käisime imeilusas kirikus ning tutvusime linna ajaloolislte hoonetega.

Lisan siia mõned fotod jutustamaks sulle pildilist lugu esimesest päevast.