Kool

Hoolekogu


Porkuni Kooli hoolekogu koosseis 2023/24

1) Kätriin Kaarmann – õpilaste esindaja, Õpilaskoja "Väikesed teod" president; Katrin.Topkin@porkunikool.ee

2) Kaarel Kalamets - vilistlaste esindaja; kaarel.kalamets15@gmail.com

3) Merlin Kiviberg – hoolekogu esinaine, õppenõukogu kasvatajate esindaja; Merlin.Kiviberg@porkunikool.ee

4) Monika Martin - õppenõukogu esindaja; õpetajate esindaja; Monika.Martin@porkunikool.ee

5) Liina Heide – hoolekogu aseesinaine, lapsevanemate esindaja; liinaheide@hot.ee

6) Piret Valvik – lapsevanemate esindaja; piret.liblikmann@mail.ee

7) Kersti Suun-Deket – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus; kersti.suundeket@gmail.com 

8) Ene  Augasmägi – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tapa Vallavalitsus; ene.augasmagi@tapa.ee

9) Madli Purge – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium; madli.purge@hm.ee

------------------------------------------------

25.04.23 toimunud koosolekul

1. võeti vastu õppekava muudatused käitumise ja hoolsuse hindamisel toimetulekuõppes

2. võeti vastu muudatused kooli kodukorras

3. kinnitati õpilaste arv õpetaja Virge klassis 2023/2024 õppeaastal (kokku 7 õpilast)

4. kinnitati 2023/2024 õppeaasta koolivaheaegade muudatused Porkuni Koolis, sh õppeaasta algab 4. septembril 2023 ja lõpeb 13. juunil 2024

5. järgmise hoolekogu koosoleku toimumise aeg on sügisvaheajal 2023/24

6. võeti teadmiseks Porkuni Kooli töötajate rahuloluküsitluse tulemused 2021/22 õppeaasta kohta

7. Muu info

23.11.22 toimunud hoolekogu koosolekul valiti hoolekogu esimeheks õppenõukogu esindaja õpetaja Merlin Kiviberg (Merlin.Kiviberg@porkunikool.ee) ja aseesimeheks  lastevanemate esindaja Liina Heide (liinaheide@hot.ee)

Hoolekogu koosolek toimus 23.11.22 Porkuni Koolis ja arutelu all olid järgmised teemad:

 1. Hoolekogu liikmete ja tööülesannete tutvustamine
 • liikmete tutvustamine
 • ülesannete tutvustamine
 • esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
 • koosoleku sageduse kokku leppimine, sh järgmise koosoleku aeg
 1. Ülevaade 2021/22 õppeaasta eesmärkide täitmisest
 2. Õpilaste arvu muutmine klassis
 3. Kooli õppekava muudatused
 4. Kooli päevakava muudatused

 

Järgmine koosolek toimub 1.12.22

Päevakava:

 1. Kooli õpilasesinduse põhikirja tutvustamine
 2. Kooli arengukavast
 3. Mõtted ja ideed muudatuste ettevalmistamiseks koolikorralduses ja -tegevustes
 4. Kohapeal tõstatatud küsimused

Porkuni Kooli hoolekogu koosseis 2023/24

1) Kätriin Kaarmann – õpilaste esindaja, Õpilaskoja "Väikesed teod" president; Katrin.Topkin@porkunikool.ee

2) Kaarel Kalamets - vilistlaste esindaja; kaarel.kalamets15@gmail.com

3) Merlin Kiviberg – hoolekogu esinaine, õppenõukogu kasvatajate esindaja; Merlin.Kiviberg@porkunikool.ee

4) Monika Martin - õppenõukogu esindaja; õpetajate esindaja; Monika.Martin@porkunikool.ee

5) Liina Heide – hoolekogu aseesinaine, lapsevanemate esindaja; liinaheide@hot.ee

6) Piret Valvik – lapsevanemate esindaja; piret.liblikmann@mail.ee

7) Kersti Suun-Deket – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus; kersti.suundeket@gmail.com 

8) Ene  Augasmägi – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tapa Vallavalitsus; ene.augasmagi@tapa.ee

9) Madli Purge – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium; madli.purge@hm.ee

------------------------------------------------

25.04.23 toimunud koosolekul

1. võeti vastu õppekava muudatused käitumise ja hoolsuse hindamisel toimetulekuõppes

2. võeti vastu muudatused kooli kodukorras

3. kinnitati õpilaste arv õpetaja Virge klassis 2023/2024 õppeaastal (kokku 7 õpilast)

4. kinnitati 2023/2024 õppeaasta koolivaheaegade muudatused Porkuni Koolis, sh õppeaasta algab 4. septembril 2023 ja lõpeb 13. juunil 2024

5. järgmise hoolekogu koosoleku toimumise aeg on sügisvaheajal 2023/24

6. võeti teadmiseks Porkuni Kooli töötajate rahuloluküsitluse tulemused 2021/22 õppeaasta kohta

7. Muu info

23.11.22 toimunud hoolekogu koosolekul valiti hoolekogu esimeheks õppenõukogu esindaja õpetaja Merlin Kiviberg (Merlin.Kiviberg@porkunikool.ee) ja aseesimeheks  lastevanemate esindaja Liina Heide (liinaheide@hot.ee)

Hoolekogu koosolek toimus 23.11.22 Porkuni Koolis ja arutelu all olid järgmised teemad:

 1. Hoolekogu liikmete ja tööülesannete tutvustamine
 • liikmete tutvustamine
 • ülesannete tutvustamine
 • esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
 • koosoleku sageduse kokku leppimine, sh järgmise koosoleku aeg
 1. Ülevaade 2021/22 õppeaasta eesmärkide täitmisest
 2. Õpilaste arvu muutmine klassis
 3. Kooli õppekava muudatused
 4. Kooli päevakava muudatused

 

Järgmine koosolek toimub 1.12.22

Päevakava:

 1. Kooli õpilasesinduse põhikirja tutvustamine
 2. Kooli arengukavast
 3. Mõtted ja ideed muudatuste ettevalmistamiseks koolikorralduses ja -tegevustes
 4. Kohapeal tõstatatud küsimused