Kool

Hoolekogu


Porkuni Kooli hoolekogu koosseis (allkirjastatud digitaalselt; Raivo Trummal - riigikoolide osakonna juhataja)

1) õpilaste esindaja – valitakse õpilaskoja liikmete poolt

2) Liina Heide – lapsevanemate esindaja, liinaheide@hot.ee

3) Liis Türbsal – hoolekogu esinaine, lapsevanemate esindaja, liis.niinemets@hotmail.com 

4) Kersti Suun-Deket – toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus; kersti.suundeket@gmail.com 

5) Monika Martin – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tapa Vallavalitsus; monika.martin@tapa.ee

6) Küllike Laur – õppenõukogu esindaja, kyllike.laur@porkunikool.ee

7) Kaja Luik – õppenõukogu esindaja, kaja.luik@porkunikool.ee 

8) Tiiu Rahuoja – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium tiiu.rahuoja@hm.ee

Porkuni Kooli hoolekogu koosseis (allkirjastatud digitaalselt; Raivo Trummal - riigikoolide osakonna juhataja)

1) õpilaste esindaja – valitakse õpilaskoja liikmete poolt

2) Liina Heide – lapsevanemate esindaja, liinaheide@hot.ee

3) Liis Türbsal – hoolekogu esinaine, lapsevanemate esindaja, liis.niinemets@hotmail.com 

4) Kersti Suun-Deket – toetava organisatsiooni esindaja, Rakvere Linnavalitsus; kersti.suundeket@gmail.com 

5) Monika Martin – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tapa Vallavalitsus; monika.martin@tapa.ee

6) Küllike Laur – õppenõukogu esindaja, kyllike.laur@porkunikool.ee

7) Kaja Luik – õppenõukogu esindaja, kaja.luik@porkunikool.ee 

8) Tiiu Rahuoja – kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium tiiu.rahuoja@hm.ee