Õppetöö

Päevakava


Kinnitatud direktori 31.08.2020
käskkirjaga nr 1-2/12-Ü

07.00-07.30 Äratus*, pesemine, riietumine, tubade korrastamine va esmaspäev

07.30-08.00 Hommikusöök (toimetuleku ja lihtsustatud õppe õpilased) va esmaspäev

07.50 Koduste õpilaste saabumine (T-R)

08.00-15.20 Õppetunnid vastavalt kehtivale tunniplaanile (esmaspäeviti tundide algus 09.50)

08.00-08.15 Hommikuring toimetuleku õpilastele (T ja N)

08.30-09.00 Hommikusöök (hooldusõppe õpilased) va esmaspäev

12.00-13.05 Lõunasöök (nakkusohu ennetamiseks toimub söömine hajutatult)

12.45-16.45 Osavõtt ringidest, rühmapõhised tegevused

15.30-16.45 Õhtune õpitund LÕK-klassi õpilastele

16.30-17.15 Õhtusöök

16.45-17.05 Koduste õpilaste lahkumine (E-N)

17.15-19.00 Rühmapõhised tegevused

19.00 Õhtuoode

19.15-20.30 Rühmapõhised tegevused

20.30 Õhtused eneseteenindus ja/või korrastustegevused (I-II kooliastme õpilased)

21.00 Õhtused eneseteenindus ja/või korrastustegevused (III kooliastme õpilased)

21.30 Öörahu

 

*Hooldusõppekava laste äratus on 08.00

NB! - Distantsõppe korral ei rakendata tunniplaani järgset õpet. Õpe toimub vastavalt õpetaja antud juhistele. Juhised on kättesaadavad elektroonilise õppeinfosüsteemi (Stuudium) kaudu.

NB! - Õppetundide väline tegevus on distantsõppe perioodil reeglina peatatud.

Kinnitatud direktori 31.08.2020
käskkirjaga nr 1-2/12-Ü

07.00-07.30 Äratus*, pesemine, riietumine, tubade korrastamine va esmaspäev

07.30-08.00 Hommikusöök (toimetuleku ja lihtsustatud õppe õpilased) va esmaspäev

07.50 Koduste õpilaste saabumine (T-R)

08.00-15.20 Õppetunnid vastavalt kehtivale tunniplaanile (esmaspäeviti tundide algus 09.50)

08.00-08.15 Hommikuring toimetuleku õpilastele (T ja N)

08.30-09.00 Hommikusöök (hooldusõppe õpilased) va esmaspäev

12.00-13.05 Lõunasöök (nakkusohu ennetamiseks toimub söömine hajutatult)

12.45-16.45 Osavõtt ringidest, rühmapõhised tegevused

15.30-16.45 Õhtune õpitund LÕK-klassi õpilastele

16.30-17.15 Õhtusöök


16.45-17.05 Koduste õpilaste lahkumine (E-N)

17.15-19.00 Rühmapõhised tegevused

19.00 Õhtuoode

19.15-20.30 Rühmapõhised tegevused

20.30 Õhtused eneseteenindus ja/või korrastustegevused (I-II kooliastme õpilased)

21.00 Õhtused eneseteenindus ja/või korrastustegevused (III kooliastme õpilased)

21.30 Öörahu

 

*Hooldusõppekava laste äratus on 08.00

NB! - Distantsõppe korral ei rakendata tunniplaani järgset õpet. Õpe toimub vastavalt õpetaja antud juhistele. Juhised on kättesaadavad elektroonilise õppeinfosüsteemi (Stuudium) kaudu.

NB! - Õppetundide väline tegevus on distantsõppe perioodil reeglina peatatud.