2021/2022

2021/2022 õa on õpilaskoja "VÄIKESED TEOD" liikmed:

I kooliastet esindab õpilaskojas Dmitri Värno

II kooliastet Sarra Zemskaja ja Kadi-Liis Ots

III kooliastet Andreas Meier ja Kert Seimar

LÕK  klassi esindaja on Elise Viiralt, ÕK president

pikendatud õppeaja esindajad on Erni Manjahhin

hooldusklasse esindab Mart Laaspere

Õpilaskoja eestvedajad on Piret Tislar ja Kaire Kaljuvee

-----------------------------------------------------------------------------------

 • Koosolek 31. mail

Aeg: kell 12:00

Kohal: Elise, Andreas, Dmitri, Kaarel, Sarra, Kadi-Liis, Mart, Piret, Kaire

Puudu: Erni, Kert

Arutati:

 1. Tutipeo teema. Eristada kooli lõpetajad eriliste märkidega (rinnamärk, õhupallid). Otsustati, et lõpetajad teevad tundide ajal igasse klassi külaskäigu ja paluvad mälestuseks oma käekujulisele plagule kirjutada erinevaid soove ja oma nimed.
 2. Arutleti ka disko ajal ning vahetundides korraldatavate mängude üle ning lepiti kokku, et küsitakse ka teiste laste arvamusi sel teemal. Diskol saab esitada ka soovilugusid.
 3. Lepiti kokku õpilaskoja kinokülastuse aeg - 9. juuni kell 14:00.
 • Koosolek 16. mail

Aeg: kell 14:30

Kohal: Elise, Andreas, Kadi-Liis, Sarra, Dmitri, Kert, Kaire, Piret

Puudu: Erni, Mart

Arutati:

 1. Tagasiside toimunud tantsupäevale, mis oli pühendatud Ukrainale.
 2. Koolilõpu tähistamine. Otsustati korraldada koolilõpupäev+ disko, mille teemaks on tutipidu nii hommikusel kui õhtusel ajal. Disko algab 8. juunil kell 15:00. Kogu koolipere riietub väikesteks õpilasteks. Kuulutuse teeb Elise.
 3. Arutleti õpilaskoja selle hooaja lõpetamise teemal ja otsustati minna koos Rakvere Teatri kinno vaatama perefilmi „Lõvi nimega Kuningas“. Kuupäev jääb hetkel lahtiseks.
 • Koosolek 2. mail

Aeg: kell 15:00

Kohal: Elise, Andreas, Kert, Erni, Dmitri, Sarra, Kadi-Liis, Martti, Piret, Kaire

Puudus: Mart

Päevakord:

 • Uue intervjueeritava valimine, kelleks osutus hääletuse teel Janika Kleitz. Küsitlema lähevad Dmitri ja Erni
 • 4. mail tulevad kooli külalised ning õpilaskoja liikmed Elise, Kert ja Andreas tutvustavad neile koolimaja
 • Külalisena liitus koosolekuga Martti, kes tegi ettepaneku tantsupäeval toimuval tantsu- ja mängudeõhtul korraldada tegevus, mille käigus joonistatakse gruppide kaupa tähti, mis moodustavad kokkuvõtteks UKRAINA + EESTI. See ettepanek võeti ühehäälselt vastu
 • Koosolek 19. aprillil

Aeg: kell 14:30

Kohal viibisid: Sarra, Kadi- Liis, Dmitri, Erni, Elise, Kaarel, Mart, Piret ja Kaire

Puudusid: Andreas, Kert

Päevakord:

 • Tutvustati arendusrühma poolt valitud piimatoodete ja puu- ning juurvilja valikut
 • Lepiti kokku uus intervjueeritav õpetaja- Tiiu Tammiksaar. Küsitlema lähevad Elise ja Kaarel
 • Arutleti Tüdrukute Klubi ürituse teemal ja otsustati, et samalaadne üritus korraldatakse ka poistele. Lepiti kokku ka aeg- 19. mai kell 14:30
 • Lepiti kokku, millised mängud tulevad mängimisele tantsupäeva raames 5. mail kell 17:00 toimuval diskol, kuhu on külla kutsutud hetkel Tamsalu Spordihoones elavad Ukraina lapsed. Mänge viivad läbi kõik õpilaskoja liikmed üheskoos.
 • Kuulutuse diskoks teeb Elise
 • Koosolek  11. aprillil

Aeg: kell 14:15

Kohal viibisid: Elise, Kert, Andreas, Mart, Kaarel, Erni, Piret ja Kaire

Puudusid: Sarra, Kadi-Liis ja Dmitri

Päevakord:

 • Loositi ja hääletati uueks intervjueeritavaks õppejuht Urve, kes kutsuti kohale, et leppida kokku intervjuu tegemise aeg. Selleks sai 18. aprill kell 13:40. Küsitlevad Elise ja Kert
 • Arutati tervisliku toitumise plakatite edasine toimetamine. Valiti välja järgmine plakat, mis pannakse aatriumisse üles. Esimese plakati koostajale, arendusrühmale, anti ülesandeks valida etteantud loetelust endale meelepärane puu-, ja juurvili ning piimatoode
 • Koosolek 9. märtsil kell 12:45

Kohal viibisid Kadi-Liis, Kert, Andreas, Elise, Kaarel, Mart, Erni, Piret ja Kaire.

Puudusid Sarra ja Dmitri.

Päevakord:

 1. 8. märtsil tähistas oma sünnipäeva Piret. Seega õnnitlesime teda möödunud tähtpäeva puhul ja saime end kosutada sünnipäevatordiga.
 2. Jätkasime taimse teisipäeva deklaratsiooniga ja määrasime selle esitamiseks uue kuupäeva, milleks on 15. märts kell 12:00 kooli sööklas.
 3. Hääletasime klasside ja rühmade poolt valmistatud piimateemaliste plakatite seast õpilaskoja lemmiku. Kõik plakatid saab pandud ka aatriumisse kõigile hääletamiseks üles.
 4. Analüüsisime toimunud naistepäeva üritust. Ülevaate sellest kodulehele teeb Kaarel.
 5. Artikli tiigriaasta näitusest kirjutab Andreas.
 6. Järgmise koosoleku aja lepime kokku jooksvalt.
 • Koosolek 02. veebruaril kell  12:45

Kohal: Kadi-Liis, Elise, Andreas, Kert, Erni, Kaarel

Puudusid: Sarra, Dmitri, Mart

Päevakord:

 1. Arutati sõbrapäeva ürituse mängude teemal. Otsustati kolme mängu kasuks ja tehti nimekiri vajaminevatest vahenditest (õhupallid, kahte värvi kangatükki- 3+3, kommid jm)
 2. Järgmise nädala sõbrapäeva mõttetera stendile leidis Andreas.
 3. Arutati tervisliku toitumise vahetunni läbiviimist. Otsustati, et see üritus toimub 8. veebruaril kell 12.00 kooli sööklas. Omavahel jagati tutvustamist vajavad plakatid: 1. Kert ja Sarra, 2. Erni ja Andreas, 3. Kadi- Liis ja Kaarel, 4. Elise, Mart ja Dmitri. Avasõnad jäävad Elise kanda.
 4. Lisaks otsustati igale klassile pakkuda ka lillkapsast.
 5. Uueks intervjueeritavaks valiti Enn. Küsitlema lähevad Andreas ja Erni.
 • Toimumise aeg: 25. jaanuar kell 12:45

Kohal: Sarra, Kadi- Liis, Dmitri, Mart, Andreas, Erni, Kaarel

Puudusid: Elise ja Kert

Päevakorras:

 1. Valiti uus intervjueeritav, kelleks sai kasvataja Annely ning teda küsitleb Dmitri, kellel on abiks Kaarel
 2. Kinnitati Rohelise kooli koosseis: Sarra, Elise, Andreas, Martti, Hanna- Liisa, Merlin, Kaido, Kaarel, Kert. Täideti dokument liitumaks programmiga.
 3. Otsustati 15. veebruaril korraldatavale üritusele panna nimetuseks „Sõbrapäeva kostüümipidu „Just dance“ tantsudega“. Kuulutuse antud üritusele teevad Sarra ja Kadi- Liis õpetaja Terje abiga.
 4. Räägiti digikoristuspäeva mõttest.
 5. Lepiti kokku Rohelise kooli koosseisu esimese koosoleku aeg, mis on 3. veebr. kell 13:30.
 • Toimumise aeg: 11. jaanuar kell 12:45

Kohal viibisid Elise, Sarra, Kadi- Liis, Dmitri, Andreas, Kert, Erni, Mart ja Kaarel

Päevakorras:

 1. Uute mõtteterade kogumine infostendile.
 2. Piret tutvustas Rohelise kooli projekti ja tegi ettepaneku liituda ka meie koolil. Toimus hääletus, mille tulemusel otsustati ühehäälselt projektiga liitumise poolt.
 3. Klassidesse saadeti tutvumiseks rohelise kooli programmi infoleht, et soovijad saaksid esitleda end uue projekti koosseisu.
 4. Otsustati sõbrapäeva ürituse aeg- 15. veebruar kell 15.00 aatriumis.
 • Õpilaskoja koosolek 8. detsembril kell 12.45

Kohal viibisid Elise, Kaarel, Erni, Andreas, Kert, Dmitri, Kadi-Liis, Kaire ja Piret

Puudusid Mart ja Sarra.

Arutleti, kuidas kujundada õpilaskoja infostendi. Stendi sisu eest hakkab vastutama Elise. Infostendil kajastuvad koosolekute aeg, mõtteterade nurk (1 kord nädalas), tundide kellaajad, õpilaskoja koosseis fotode ja nimedega ning muu jooksev info. Tehti liikmete fotod infostendile.

Järgmiseks intervjueeritavaks osutus õpetaja Agnes Leemets, keda küsitlevad Elise ja Erni.

Pakuti erinevaid üritusi, mida korraldada: lumelinn+ lumesõda, Tanel Padari ja Rolf Roosalu kontsert, Just Dance pidu, stiilipidu, õhtune disko, ajastute pidu, oksjon (tordipidu), käima lükata tüdrukute ja poiste klubi temaatilised õhtud.

Lepiti kokku järgmise koosoleku aeg- teisipäev 14. detsember kell 12.45

Järgmise nädala ülesandeks on otsida igaühel üks mõttetera infostendile.

 • Koosolek 24. novembril

Kohal: Kadi- Liis, Elise, Mart, Sarra, Kert, Andreas, Kaarel

Puudu: Erni ja Dmitri

Päevakord:

 1. Tehti uue õpilaskoja koosseisu pilt
 2. Valiti uus intervjueeritav, kelleks osutus Ruth Valliste hooldusosakonnast. Intervjueerijateks on Sarra ja Kadi- Liis.
 3. Valiti õpilaskoja infostendi ülesriputamiseks koht aatriumisse. Selle paneb üles Enn ja ülesande talle teavitamisest sai Andreas.
 4. Piretil tekkis mõte, et õpilaskoja liikmed võiksid joonistada E- korpuse töötajatest pildid, mis läheksid üles kooli kodulehele. Joonistused peaksid valmima järgmiseks koosolekuks, mis toimub 8. dets. kell 12.45
 • 3. novembril  jagasid õpilaskoja liikmed laiali ABB jõulukaartide toorikud.

Kohal olid Dmitri, Kert, Sarra, Kadi- Liis, Andreas, Kaarel.

Puudusid Elise ja Erni.

Õpilased said just ümber laua istuda, kui helises Pireti telefon ja teatati, et kohale jõudis kuller saadetisega. Seal olid ABB jõulukaartide toorikud.  Kõik asusid usinalt pakki avama ja kaarte lugema. Iga klass ja rühm sai kaunistamiseks 15 kaarti, mis peavad valmis ja tagastatud olema 3. detsembriks. Seejärel jagati kaardid õpilaste vahel ära ja igaüks viis kaardipakid talle määratud klassi ja rühma laiali.

Töö oli põnev!

 •  13. oktoobri koosolek

Kohal olid Andreas, Elise, Kert, Kaarel, Kaire, Piret, Urve.

Puudusid Mart, Erni, Kadi- Liis, Sarra.Arutati haridusministri Liina Kersna külaskäiku Porkuni Kooli ja mida talle mälestuseks kinkida.

Otsustati, et peaukse juures võtavad ministrit vastu 4 õpilaskoja liiget ja Piret.

Külalised juhatatakse garderoobi ning seejärel tutvustavad Elise, Kert, Andreas ja Kaarel koolimaja.

Alustatakse aatriumist, kus näidatakse meie kooli maskotte ja karikaid ning medaleid, seejärel C- korpuses  Tiiu klassi  ja raamatukogu. Sealt liigutakse edasi A- korpusesse tunnetusseina  juurde ning Anu klassi ja Sirle rühma, kus vaadatakse üle rühmatuba ja magamistuba. Sealt  F- korpusesse, kus saab sisse astuda soolakambrisse, ujulasse, hingetuppa, batuudiruumi, võimlasse ja rütmikaruumi. Ringkäik lõpeb E- korpuses kokanduse klassis ning siis juba  direktori kabinetis.

Õpilaskoja liikmete meenutusi haridusministri külaskäigust Porkuni Kooli 18. oktoobril.

Andreas: “ Meie koolis käisid ministrid Liina Kersna, Liina Lepp ja Liina Põld. Ma näitasin soolakambrit, hingetuba, füsioteraapiatuba, hüppamistuba, ujulat ja saunasid, spordisaali, jõusaali ja tantsuklassi. Neile meeldis väga.“

Kert: „Meie koolis käis külas minister Liina Kersna. Mina rääkisin talle A-korpusest. Näitasin õp. Anu klassi ja oma rühmaruume. Talle meeldis väga meie maja“

Elise: „Kui Liina Kersna meie koolimaja uksest sisse astus, tundsin ennast väga uhkelt. Mulle väga meeldis, et Liina meile külla tuli. Tundus, et talle meeldis meie kool. Kõik ruumid tundusid  talle meeldivat, eriti hingetoas olev massaažitool. See oli isegi mulle uus kogemus. Ja eriti tore oli see, et ta kohviku aktsiaid ostis.“

Kaarel: „Ootasime seda päeva väga. Olime põnevil, kuna saime esimest korda ise tutvustada oma kooli. Alustasime teekonda meie kooli maskottide juurest, seletasime, kuidas meie teod omale nimed said. Külastasime Liinadega mitmeid meie poolt välja valitud ruume. Jah, meie koolis käis sellel päeval 3 Liinat. Endale mulle meeldis kõige enam see, et ma sain rääkida meie kooli õpilasfirmast ja et kaks Liinat ostsid meie kooli õpilasfirma aktsia.

Suur tänu neile!“

 • 6. oktoober 2021

Osalesid: Mart, Andreas, Elise, Kaarel, Piret, Kaire.

Kutsutud: Kaarel (protokollija ja ülesannete juhendaja-mentori ülesannetes).

Puudusid: Dmitri, Kadi-Liis, Erni, Sarra.

Päevakava:

 1. Õpilaskoja presidendi valimine salajase hääletuse teel. Seati üles 3 kandidaati- Sarra, Andreas ja Elise.

Häälteenamusega valiti uueks presidendiks Elise.

 1. Kaire tegi ettepaneku kutsuda õpilaskoja koosseisu veel üks lisaliige ning seadis üles  Kert Seimari kandidatuuri, sest Kerdi idee algatada õpilasgiidindus oli valimistel väga sümpaatne. Toimus hääletus. Kõik kohalolnud hääletasid Kerdi kaasamise poolt. Seejärel kutsuti Kert ka koosolekule ja teavitati teda õpilaskoja liikmeks saamisest.
 2. Tehti kokkuvõte helkuripuude ehtimise sündmusest, mis toimus kolmapäeval, 6. oktoobril teise tunni ajal.

Õpilaskoja liikmed läksid välja, et kokku lugeda, kui palju helkureid on väravatele pandud ja kui palju on veel vaja, et helkureid saaks nii palju, et neid jaguks kogu kooliperele (86+7+74=167).

Tulemus: tagumisel väraval 36 helkurit, keskmisel väraval 28 helkurit, esimesel suurel väraval 58 helkurit. Seega kokku 122 helkurit.

Seejärel arvestati, kui palju peaks  helkureid juurde lisama, et saaks vajaliku arvu kokku.

Seega jäi liikmetele ülesandeks kasvatajatele edasi öelda, et oleks hea, kui iga rühm lisaks väravatele veel 5 helkurit.

 1. Toimus arutelu, milliseid teemasid järgmistel koosolekutel päevakorda võtta ning sealjuures otsustati, et uuel nädalal 13. oktoobril kell 11.40 peaks kindlasti kokku tulema, et ette valmistada minister Liina Kersna tulekuks 18. oktoobril.
 • 29. september 2021

Osalejad: Dmitri, Mart, Andreas, Sarra, Egert, Triinu, Rebecca, Kaarel (zoomis), Piret ja Kaire.

Puudujad: Robert, Kadi- Liis ja Erni.

Päevakava:

 1. Koosoleku formaadi tutvustamine ja osalejate registreerimine.
 2. Esimese koosseisu liikmete tänamine tänukirja ja rinnamärgiga.
 3. Lühike tagasivaade-meenutus eelmise aasta tegemistest.
 4. Helkuripuu 2021 idee arutamine. Otsustati panna sel aastal helkurid kooli ümber olevatele väravatele.
 5. Liikmetele sai ülesandeks teavitada klasse, et kõik õpilased ja õpetajad tooksid esmaspäevaks, 4. oktoobriks kaasa vähemalt ühe helkuri, mis väravate külge riputada. 
 6. Helkuripuude ehtimise sündmus toimub kolmapäeval, 6. oktoobril teise tunni ajal.
 7. Järgmiseks intervjueeritavaks õpetajaks osutus Inga. Intervjueerijateks valiti Sarra ja Andreas.
 8. Järgmine koosolek toimub kolmapäeval, 6. oktoobril kell 12.45.
 • 14. ja 15. september 2021

Toimus Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosseisu valimine 2021/22 õppeaastaks

Esimesel päeval kutsuti kokku TÕK I, TÕK II JA TÕK III kooliaste. Teisel päeval kogunesid hooldusklassid ja LÕK ning lisaõppe õpilased.

Kõik, kes soovisid kandideerida uue koosseisu liikmeks, pidid esitama avalduse ja pakkuma ühe uue idee või mõtte, mida koolis teha või muuta võiks. Avaldusi laekus I kooliastmes 4, II kooliastmes 5, III kooliastmes 4, LÕK õpilaste seas laekus 2, lisaõppest 4 ja hooldusklasside seast 5 avaldust.

Hääletamine toimus ülesseatud kandidaatide hulgast, kusjuures igal kohalolijal oli üks hääl. Kõik hääletussedelid tembeldati, sisestati hääletuskasti ning  sealt rändasid need kinnisesse ümbrikusse.

Häälte kokku lugemiseks tuli kokku komisjon koosseisus Piret, Taive, Kaarel, Anneli, Kaire.

Tulemused osutusid järgmiseks:

TÕK I- Dmitri Värno

TÕK II- Kadi- Liis Ots

TÕK III- Andreas Meier

LÕK- Elise Viiralt

Lisaõpe- Erni Manjahhin.

Üheks lisaliikmeks sai häälteenamusega Sarra Zemskaja. Teine lisaliige valitakse uuel  koosolekul ning samas toimub hääletus ka uue presidendi valimiseks.

PALJU ÕNNE ja TEGUSAT AASTAT uuele koosseisule!