2021/2022

2021/2022 õa on õpilaskoja "VÄIKESED TEOD" liikmed:

I kooliastet esindab õpilaskojas Dmitri Värno

II kooliastet Sarra Zemskaja ja Kadi-Liis Ots

III kooliastet Andreas Meier ja Kert Seimar

LÕK  klassi esindaja on Elise Viiralt

pikendatud õppeaja esindajad on Erni Manjahhin

hooldusklasse esindab Mart Laaspere

Õpilaskoja eestvedajad on Piret Tislar ja Kaire Kaljuvee

-----------------------------------------------------------------------------------

 • Õpilaskoja koosolek 8. detsembril kell 12.45

Kohal viibisid Elise, Kaarel, Erni, Andreas, Kert, Dmitri, Kadi-Liis, Kaire ja Piret

Puudusid Mart ja Sarra.

Arutleti, kuidas kujundada õpilaskoja infostendi. Stendi sisu eest hakkab vastutama Elise. Infostendil kajastuvad koosolekute aeg, mõtteterade nurk (1 kord nädalas), tundide kellaajad, õpilaskoja koosseis fotode ja nimedega ning muu jooksev info. Tehti liikmete fotod infostendile.

Järgmiseks intervjueeritavaks osutus õpetaja Agnes Leemets, keda küsitlevad Elise ja Erni.

Pakuti erinevaid üritusi, mida korraldada: lumelinn+ lumesõda, Tanel Padari ja Rolf Roosalu kontsert, Just Dance pidu, stiilipidu, õhtune disko, ajastute pidu, oksjon (tordipidu), käima lükata tüdrukute ja poiste klubi temaatilised õhtud.

Lepiti kokku järgmise koosoleku aeg- teisipäev 14. detsember kell 12.45

Järgmise nädala ülesandeks on otsida igaühel üks mõttetera infostendile.

 • Koosolek 24. novembril

Kohal: Kadi- Liis, Elise, Mart, Sarra, Kert, Andreas, Kaarel

Puudu: Erni ja Dmitri

Päevakord:

 1. Tehti uue õpilaskoja koosseisu pilt
 2. Valiti uus intervjueeritav, kelleks osutus Ruth Valliste hooldusosakonnast. Intervjueerijateks on Sarra ja Kadi- Liis.
 3. Valiti õpilaskoja infostendi ülesriputamiseks koht aatriumisse. Selle paneb üles Enn ja ülesande talle teavitamisest sai Andreas.
 4. Piretil tekkis mõte, et õpilaskoja liikmed võiksid joonistada E- korpuse töötajatest pildid, mis läheksid üles kooli kodulehele. Joonistused peaksid valmima järgmiseks koosolekuks, mis toimub 8. dets. kell 12.45
 • 3. novembril  jagasid õpilaskoja liikmed laiali ABB jõulukaartide toorikud.

Kohal olid Dmitri, Kert, Sarra, Kadi- Liis, Andreas, Kaarel.

Puudusid Elise ja Erni.

Õpilased said just ümber laua istuda, kui helises Pireti telefon ja teatati, et kohale jõudis kuller saadetisega. Seal olid ABB jõulukaartide toorikud.  Kõik asusid usinalt pakki avama ja kaarte lugema. Iga klass ja rühm sai kaunistamiseks 15 kaarti, mis peavad valmis ja tagastatud olema 3. detsembriks. Seejärel jagati kaardid õpilaste vahel ära ja igaüks viis kaardipakid talle määratud klassi ja rühma laiali.

Töö oli põnev!

 •  13. oktoobri koosolek

Kohal olid Andreas, Elise, Kert, Kaarel, Kaire, Piret, Urve.

Puudusid Mart, Erni, Kadi- Liis, Sarra.Arutati haridusministri Liina Kersna külaskäiku Porkuni Kooli ja mida talle mälestuseks kinkida.

Otsustati, et peaukse juures võtavad ministrit vastu 4 õpilaskoja liiget ja Piret.

Külalised juhatatakse garderoobi ning seejärel tutvustavad Elise, Kert, Andreas ja Kaarel koolimaja.

Alustatakse aatriumist, kus näidatakse meie kooli maskotte ja karikaid ning medaleid, seejärel C- korpuses  Tiiu klassi  ja raamatukogu. Sealt liigutakse edasi A- korpusesse tunnetusseina  juurde ning Anu klassi ja Sirle rühma, kus vaadatakse üle rühmatuba ja magamistuba. Sealt  F- korpusesse, kus saab sisse astuda soolakambrisse, ujulasse, hingetuppa, batuudiruumi, võimlasse ja rütmikaruumi. Ringkäik lõpeb E- korpuses kokanduse klassis ning siis juba  direktori kabinetis.

Õpilaskoja liikmete meenutusi haridusministri külaskäigust Porkuni Kooli 18. oktoobril.

Andreas: “ Meie koolis käisid ministrid Liina Kersna, Liina Lepp ja Liina Põld. Ma näitasin soolakambrit, hingetuba, füsioteraapiatuba, hüppamistuba, ujulat ja saunasid, spordisaali, jõusaali ja tantsuklassi. Neile meeldis väga.“

Kert: „Meie koolis käis külas minister Liina Kersna. Mina rääkisin talle A-korpusest. Näitasin õp. Anu klassi ja oma rühmaruume. Talle meeldis väga meie maja“

Elise: „Kui Liina Kersna meie koolimaja uksest sisse astus, tundsin ennast väga uhkelt. Mulle väga meeldis, et Liina meile külla tuli. Tundus, et talle meeldis meie kool. Kõik ruumid tundusid  talle meeldivat, eriti hingetoas olev massaažitool. See oli isegi mulle uus kogemus. Ja eriti tore oli see, et ta kohviku aktsiaid ostis.“

Kaarel: „Ootasime seda päeva väga. Olime põnevil, kuna saime esimest korda ise tutvustada oma kooli. Alustasime teekonda meie kooli maskottide juurest, seletasime, kuidas meie teod omale nimed said. Külastasime Liinadega mitmeid meie poolt välja valitud ruume. Jah, meie koolis käis sellel päeval 3 Liinat. Endale mulle meeldis kõige enam see, et ma sain rääkida meie kooli õpilasfirmast ja et kaks Liinat ostsid meie kooli õpilasfirma aktsia.

Suur tänu neile!“

 • 6. oktoober 2021

Osalesid: Mart, Andreas, Elise, Kaarel, Piret, Kaire.

Kutsutud: Kaarel (protokollija ja ülesannete juhendaja-mentori ülesannetes).

Puudusid: Dmitri, Kadi-Liis, Erni, Sarra.

Päevakava:

 1. Õpilaskoja presidendi valimine salajase hääletuse teel. Seati üles 3 kandidaati- Sarra, Andreas ja Elise.

Häälteenamusega valiti uueks presidendiks Elise.

 1. Kaire tegi ettepaneku kutsuda õpilaskoja koosseisu veel üks lisaliige ning seadis üles  Kert Seimari kandidatuuri, sest Kerdi idee algatada õpilasgiidindus oli valimistel väga sümpaatne. Toimus hääletus. Kõik kohalolnud hääletasid Kerdi kaasamise poolt. Seejärel kutsuti Kert ka koosolekule ja teavitati teda õpilaskoja liikmeks saamisest.
 2. Tehti kokkuvõte helkuripuude ehtimise sündmusest, mis toimus kolmapäeval, 6. oktoobril teise tunni ajal.

Õpilaskoja liikmed läksid välja, et kokku lugeda, kui palju helkureid on väravatele pandud ja kui palju on veel vaja, et helkureid saaks nii palju, et neid jaguks kogu kooliperele (86+7+74=167).

Tulemus: tagumisel väraval 36 helkurit, keskmisel väraval 28 helkurit, esimesel suurel väraval 58 helkurit. Seega kokku 122 helkurit.

Seejärel arvestati, kui palju peaks  helkureid juurde lisama, et saaks vajaliku arvu kokku.

Seega jäi liikmetele ülesandeks kasvatajatele edasi öelda, et oleks hea, kui iga rühm lisaks väravatele veel 5 helkurit.

 1. Toimus arutelu, milliseid teemasid järgmistel koosolekutel päevakorda võtta ning sealjuures otsustati, et uuel nädalal 13. oktoobril kell 11.40 peaks kindlasti kokku tulema, et ette valmistada minister Liina Kersna tulekuks 18. oktoobril.
 • 29. september 2021

Osalejad: Dmitri, Mart, Andreas, Sarra, Egert, Triinu, Rebecca, Kaarel (zoomis), Piret ja Kaire.

Puudujad: Robert, Kadi- Liis ja Erni.

Päevakava:

 1. Koosoleku formaadi tutvustamine ja osalejate registreerimine.
 2. Esimese koosseisu liikmete tänamine tänukirja ja rinnamärgiga.
 3. Lühike tagasivaade-meenutus eelmise aasta tegemistest.
 4. Helkuripuu 2021 idee arutamine. Otsustati panna sel aastal helkurid kooli ümber olevatele väravatele.
 5. Liikmetele sai ülesandeks teavitada klasse, et kõik õpilased ja õpetajad tooksid esmaspäevaks, 4. oktoobriks kaasa vähemalt ühe helkuri, mis väravate külge riputada. 
 6. Helkuripuude ehtimise sündmus toimub kolmapäeval, 6. oktoobril teise tunni ajal.
 7. Järgmiseks intervjueeritavaks õpetajaks osutus Inga. Intervjueerijateks valiti Sarra ja Andreas.
 8. Järgmine koosolek toimub kolmapäeval, 6. oktoobril kell 12.45.
 • 14. ja 15. september 2021

Toimus Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosseisu valimine 2021/22 õppeaastaks

Esimesel päeval kutsuti kokku TÕK I, TÕK II JA TÕK III kooliaste. Teisel päeval kogunesid hooldusklassid ja LÕK ning lisaõppe õpilased.

Kõik, kes soovisid kandideerida uue koosseisu liikmeks, pidid esitama avalduse ja pakkuma ühe uue idee või mõtte, mida koolis teha või muuta võiks. Avaldusi laekus I kooliastmes 4, II kooliastmes 5, III kooliastmes 4, LÕK õpilaste seas laekus 2, lisaõppest 4 ja hooldusklasside seast 5 avaldust.

Hääletamine toimus ülesseatud kandidaatide hulgast, kusjuures igal kohalolijal oli üks hääl. Kõik hääletussedelid tembeldati, sisestati hääletuskasti ning  sealt rändasid need kinnisesse ümbrikusse.

Häälte kokku lugemiseks tuli kokku komisjon koosseisus Piret, Taive, Kaarel, Anneli, Kaire.

Tulemused osutusid järgmiseks:

TÕK I- Dmitri Värno

TÕK II- Kadi- Liis Ots

TÕK III- Andreas Meier

LÕK- Elise Viiralt

Lisaõpe- Erni Manjahhin.

Üheks lisaliikmeks sai häälteenamusega Sarra Zemskaja. Teine lisaliige valitakse uuel  koosolekul ning samas toimub hääletus ka uue presidendi valimiseks.

PALJU ÕNNE ja TEGUSAT AASTAT uuele koosseisule!