2022/2023

2022/2023 õa on õpilaskoja "VÄIKESED TEOD" liikmed:

 • Kert Seimar - lisaõpe, Õpilaskoja president
 • Reino Kungla - I kooliaste
 • Hanna- Liisa Raudanen - II kooliaste
 • Merlin Altmäe - III kooliaste
 • Kaspar-Sulev Ilves - hooldusklassid

Koosseisu valiti ka 2 lisaliiget:

 • Andreas Meier - III kooliaste
 • Marten Malberg - lihtsustatud õpe

Õpilaskoja eestvedajad on Piret Tislar ja Kaire Kaljuvee

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr 3

Aeg: 20. okt. kell 14:30

Osalejad: Kert, Reino, Merlin, Andreas, Kaspar-Sulev, Piret, Kaire

Puudusid: Hanna-Liisa, Marten

Päevakord:

 1. Õpilaskoja põhimääruse eesmärgid
 2. Intervjuud kooli töötajatega

Arutati ja otsustati:

 1. Arutati ja võeti vastu järgmised eesmärgid, mis on edaspidi nähtavad ka kooli kodulehel:
 • Teeme koolis asju paremaks
 • Teeme koolis asju koos
 • Aitame koolijuhil kooli juhtida
 • Oleme teineteisele eeskujuks
 • Aitame vähendada koolikiusamist
 • Õpime hästi, käitume sõbralikult ja viisakalt
 • Oleme rõõmsad ja ausad

Loosi tahtel osutus järgmiseks intervjueeritavaks kooli töötajaks esimest aastat tööl olev õpetaja Monika Marten

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr. 2

Aeg: 14 okt. 2022 kell 10.45

Osalejad: Hanna-Liisa, Kaspar- Sulev, Marten, Reino, Piret, Kaire

Puudu: Andreas, Kert

Päevakord:

 1. Puu- ja juurviljade valik järgmiseks kaheks nädalaks
 2. Mängude õhtu korraldamine
 3. Põhimäärus

Tegevus:

 1. Tutvustati puu- juurviljade valikut, mille seekord tegi Virge klass. Nende soovitu on järgmine: teisipäeviti pakkuda banaani, ploome ja virsikuid ning neljapäeviti porgandit, nuikapsast ja peakapsast.

Esmaspäeval antakse nimekiri kokk Monikale, et ta saaks teha tellimuse.

 1. Koostati, lõigati ja jagati välja teated (kokku 28 tk) mängude õhtu korraldamiseks, milles palutakse igal klassil ja rühmal panna kirja mänge, mida õpilased soovivad mängude õhtul mängida ja tuua see nimekiri 4. novembriks Kerdi kätte. 
 2. Arutati ka põhimääruse koostamise teemal ning otsustati, et see tuleb lugemisele järgmisel koosolekul, kui on kohal kõik liikmed.

-----------------------------------------------------------------------------------

Õpilaskoja „Väikesed teod“ koosoleku protokoll nr. 1

Aeg: 30. sept. kell 10:45

Protokollija: Kaire Kaljuvee

Kohal: Hanna- Liisa Raudanen , Merlin Altmäe, Kert Seimar , Andreas Meier, Marten Malberg, Reino Kungla, Kaire Kaljuvee, Piret Tislar

Puudu: Kaspar- Sulev Ilves

Päevakord:

 1. Presidendi valimime
 2. Õpetajate päev
 3. Tervisliku toitumise plakat
 4. Pildistamine

Arutelu:

 1. Toimus õpilaskoja uue presidendi salajane hääletamine.

           Hääletustulemused olid järgmised:

           Andreas- 3 häält, Kert- 3 häält, Reino- 1 hääl ja Marten- 1 hääl.

           Kuna Andreas ja Kert said võrdselt hääli, toimus nende vahel uus hääletus,    

           mille tulemusel osutus uueks presidendiks Kert Seimar.

 1. Õpetajate päeva korralduskomisjon andis õpilaskoja liikmetele ülesandeks kaunistada aatrium ja olla korrapidaja rollis kolmapäeval 3. tunni ajal, kui toimub õpetajate päeva üritus.
 2. Valiti välja uus tervisliku toitumise plakat (Virge klass), mis seab ülesandeks valida puu- või juurvilju, mida pakkuda vahetundides õpilastele. Kerdile ja Andreasele jäi ülesandeks see info edastada klassile.
 3. Sai tehtud fotod uutest liikmetest õpilaskoja stendile.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kuidas meie noored ettevõtlikuks ja ühiskonda panustavaks kasvavad, kui me neid juba koolis valimistel osalema ei innustaks?

Seega toimusidki 14. sept. õpilaskoja uue koosseisu valimised, mis seekord olid üsna kandideerijate rohked:

 • I kooliastmes kandideerijaid 9
 • II kooliastmes kandideerijaid 6
 • III kooliastmes kandideerijaid 6
 • lihtsustatud õppekaval ja lisa-aastatel õppivaid õppureid 3
 • hooldusklassis õppijaid 2

See tähendab, et 27 õpilast 95-st otsustas kandideerida, mis on 27,4% ehk umbes neljandik õpilastest!

Puhas rõõm oli näha, kuidas kõik kandidaadid oma sõnavõttudeks olid harjutanud ja pingutasid, et just nendest saaksid õpilasesinduse liikmed.

Erilisi hetki püüdsime valimispäeval mitmeid. Õpilaste ettepanekutega ja valimistulemuste täieliku tabeliga saab tutvuda kodulehe õpilaskoja tegemiste lingis.

Tänaseks on valimiskogu koosseisus Piret Tislar, Taive Kallas, Maire Maasik, Kert Seimar ja Kaire Kaljuvee hääled kokku lugenud ja uued liikmed on selgunud.

Nimede teatavaks tegemine toimus esmaspäeval, 19. septembril, millele järgneb nädalane vaidlustusaeg.

Me oleme siiralt uhked, et noored nii aktiivselt koolielus kaasa rääkida soovivad!

Protokoll valimiste tulemuste kohta

Kaire ja Piret