Uudised

Lääne-Viru Jäätmekeskuses 01. veebruar Imbi, Terje


Käisime tutvumas jäätmekeskusega. Saime teada ja näha, mis on  jäätmed ja kuidas neid hoitakse.

Kõik jäätmed kaalutakse suure kaalu peal  koos autoga. Jäätmed  ladustatakse liikide järgi ettenähtud kohta.

Kõige väärtuslikumad jäätmed on klaas ja metall, sest neid saab ikka ja jälle uuesti taaskasutada.

Peale sorteerimist jääb alles prügi, millest ei saa enam midagi teha ja see maetakse maha.

Piltidel näed kaalumaja suure kaaluga, jäätmete konteinereid ning puidu, prügi ja papi ladustamist.

Jäätmejaamas käisid Terje ja Imbi oma õpilastega.

Käisime tutvumas jäätmekeskusega. Saime teada ja näha, mis on  jäätmed ja kuidas neid hoitakse.

Kõik jäätmed kaalutakse suure kaalu peal  koos autoga. Jäätmed  ladustatakse liikide järgi ettenähtud kohta.

Kõige väärtuslikumad jäätmed on klaas ja metall, sest neid saab ikka ja jälle uuesti taaskasutada.

Peale sorteerimist jääb alles prügi, millest ei saa enam midagi teha ja see maetakse maha.

Piltidel näed kaalumaja suure kaaluga, jäätmete konteinereid ning puidu, prügi ja papi ladustamist.

Jäätmejaamas käisid Terje ja Imbi oma õpilastega.