Õppetöö

Õppetöö erikorraldus

Käitumine COVID-19 viirusesse nakatumisel


Juhime tähelepanu olulisele Vabariigi Valitsuse korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele"  muudatusele, mille järgi ei pea haigustunnusteta lähikontaktsed lapsed ja õpilased (kuni 18-aastane isik, kaasa arvatud, ning isik, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks) karantiini jääma, kui lähikontakt COVID-19 viirusekandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis. Juhul, kui lapse kontakt COVID-19 haigega toimus väljaspool koolieelset lasteasutust, üldharidus- ja kutsekooli või huvikooli (näiteks pereringis), peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras (7 päeva).

Käitumine positiivse PCR-testi, antigeeni kiirtesti või haigussümptomite korral

1. Laps saab koolis positiivse kiirtesti tulemuse

 • Laps saadetakse koolist koju (karantiin 10 päeva).
 • Koju saadetakse lapse vaktsineerimata ja/või läbipõdemata õed-vennad (7 päevaks, NB! Koju tuleb jätta ka lasteaiaealised lapsed).
 • Vaktsineeritud ja/või läbipõdenud õed-vennad võivad koolis/lasteaias edasi käia seni, kuni neil sümptomeid ei esine. Siiski on ameti tungiv soovitus jääda koju ka vaktsineeritud ja/või läbi põdenud lastel (ca 5 päeva).
 • Lapse positiivse kiirtesti või teiste pereliikmete haigestumise korral võtta vajadusel ühendust perearstiga või helistada 1220.

2. Laps saab kodus positiivse kiirtesti tulemuse

 • Laps jääb koju (karantiin 10 päeva).
 • Koju jäävad ka kõik teised pereliikmed, kes on vaktsineerimata ja/või läbipõdemata (7 päevaks).
 • Ka vaktsineeritud ja/või läbipõdenud pereliikmetele on ameti tungiv soovitus koju jääda (ca 5 päevaks).
 • Lapse positiivse kiirtesti või teiste pereliikmete haigestumise korral võtta vajadusel ühendust perearstiga või helistada 1220.

3. Laps/lapsevanem saab positiivse PCR-testi tulemuse

 • Laps/lapsevanem peab kodus olema 10 päeva alates sümptomite alguskuupäevast või sümptomite puudumise puhul 10 päeva alates testi tegemise kuupäevast (vajadusel konsulteerida perearstiga).
 • Isolatsiooni aega aitab arvutada kalkulaator: https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app.
 • Kõigile vaktsineerimata ja/või läbi põdemata pereliikmetele kehtib 7-päevane lähikontaktse karantiiniperiood.
 • Vaktsineeritud ja/või läbipõdenud pereliikmed tohivad tavapäraselt igapäevaelus osaleda seni, kuni neil sümptomeid ei esine. Siiski on ameti tungiv soovitus püsida kodus (kaugtöö/kaugõpe) ca 5 päeva.

 

Käitumine lähikontaktsena

1. Lapsel oli lähikontakt haridusasutuses (lapsehoid, koolieelne lasteasutus, üldhariduskool, kutsekool, huvikool)

 • Laps jätkab haridusasutuses käimist seni, kuni tema kiirtesti tulemus on negatiivne või kui tal puuduvad haigussümtomid.
 • Sümptomite tekkimisel tuleb lapsel jääda koju karantiini ja võtta ühendust perearstiga.

2. Lapsel on lähikontakt kodus (pereringis/tutvusringkonnas).

 • Vaktsineerimata ja/või läbi põdemata lapsed peavad olema koduses karantiinis 7 päeva.

Juhime tähelepanu olulisele Vabariigi Valitsuse korralduse nr 212 "Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele"  muudatusele, mille järgi ei pea haigustunnusteta lähikontaktsed lapsed ja õpilased (kuni 18-aastane isik, kaasa arvatud, ning isik, kes saab 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks) karantiini jääma, kui lähikontakt COVID-19 viirusekandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis. Juhul, kui lapse kontakt COVID-19 haigega toimus väljaspool koolieelset lasteasutust, üldharidus- ja kutsekooli või huvikooli (näiteks pereringis), peab ta vanusest sõltumata jääma karantiini tavapärases korras (7 päeva).

Käitumine positiivse PCR-testi, antigeeni kiirtesti või haigussümptomite korral

1. Laps saab koolis positiivse kiirtesti tulemuse

 • Laps saadetakse koolist koju (karantiin 10 päeva).
 • Koju saadetakse lapse vaktsineerimata ja/või läbipõdemata õed-vennad (7 päevaks, NB! Koju tuleb jätta ka lasteaiaealised lapsed).
 • Vaktsineeritud ja/või läbipõdenud õed-vennad võivad koolis/lasteaias edasi käia seni, kuni neil sümptomeid ei esine. Siiski on ameti tungiv soovitus jääda koju ka vaktsineeritud ja/või läbi põdenud lastel (ca 5 päeva).
 • Lapse positiivse kiirtesti või teiste pereliikmete haigestumise korral võtta vajadusel ühendust perearstiga või helistada 1220.

2. Laps saab kodus positiivse kiirtesti tulemuse

 • Laps jääb koju (karantiin 10 päeva).
 • Koju jäävad ka kõik teised pereliikmed, kes on vaktsineerimata ja/või läbipõdemata (7 päevaks).
 • Ka vaktsineeritud ja/või läbipõdenud pereliikmetele on ameti tungiv soovitus koju jääda (ca 5 päevaks).
 • Lapse positiivse kiirtesti või teiste pereliikmete haigestumise korral võtta vajadusel ühendust perearstiga või helistada 1220.

3. Laps/lapsevanem saab positiivse PCR-testi tulemuse

 • Laps/lapsevanem peab kodus olema 10 päeva alates sümptomite alguskuupäevast või sümptomite puudumise puhul 10 päeva alates testi tegemise kuupäevast (vajadusel konsulteerida perearstiga).
 • Isolatsiooni aega aitab arvutada kalkulaator: https://isolatsioonikalkulaator.netlify.app.
 • Kõigile vaktsineerimata ja/või läbi põdemata pereliikmetele kehtib 7-päevane lähikontaktse karantiiniperiood.
 • Vaktsineeritud ja/või läbipõdenud pereliikmed tohivad tavapäraselt igapäevaelus osaleda seni, kuni neil sümptomeid ei esine. Siiski on ameti tungiv soovitus püsida kodus (kaugtöö/kaugõpe) ca 5 päeva.

 

Käitumine lähikontaktsena

1. Lapsel oli lähikontakt haridusasutuses (lapsehoid, koolieelne lasteasutus, üldhariduskool, kutsekool, huvikool)

 • Laps jätkab haridusasutuses käimist seni, kuni tema kiirtesti tulemus on negatiivne või kui tal puuduvad haigussümtomid.
 • Sümptomite tekkimisel tuleb lapsel jääda koju karantiini ja võtta ühendust perearstiga.

2. Lapsel on lähikontakt kodus (pereringis/tutvusringkonnas).

 • Vaktsineerimata ja/või läbi põdemata lapsed peavad olema koduses karantiinis 7 päeva.