Vastuvõtt

Lisa-aastad

Porkuni Koolis on võimalus õppida 9+3 aastat.


Lisa-aastate I ja II (PLÕK Lisa 2 p 4.4)  ja lisa-aasta III (PGS §50) põhieesmärk on:
kolmanda kooliastme õpipädevuste omandamine ja kinnistamine. Tunniplaanis on rohkem praktilisi õppeaineid (tööõpe, puhastuspraktika, taimekasvatus, kokandus jms).

Nendel õpiaastatel on ülimalt oluline, et KODU JA KOOL töötavad ÜHTSELT JA IGAPÄEVASELT noore iseseisvuse saavutamiseks.

Porkuni Kool otsib aktiivselt võimalusi koostööks kutseõppe asutuste ning kohalike ettevõtetega.

Olulisemad üldised kokkuleppelised arusaamad vastuvõtuks lisa-aastatele toimetuleku- ja lihtsustatud tasemel Porkuni Koolis on:

 1. Õpilane täidab kooli kodukorda ja allub üldistele käitumise normidele (õpilasel puudub pidev ja pikaajaline probleemne käitumine, ei ole ohtlik endale ega kaaslastele). Probleemne käitumine/õpilase toetamine on fikseeritud e-koolis läbi aastate.
 2. Õpilasel on mõningane iseseisvus - töötamisoskus (on võimeline töötama iseseisvalt tuttava ja õpitud tegevuse korral), tal on olemas töötahe. Õpilasel on kujunenud mõningased praktilised tööoskused (vastavalt III ka õpipädevustele) tulemaks toime juhendamisel (toetatud abiga). Abistamise tasand on - õpilane tuleb toime täiskasvanu eeskujul (st õpilane ei tegutse abistamise esimesel tasandil- koostegemine täiskasvanuga).
 3. Õpilane (ja vanem) täidavad koolikohustust.
 4. (Kolmas lisa-aasta) Õpilane on vanema toetusel proovinud sisse astuda kutsesüsteemi ja perekond annab selle kohta koostöö märgiks koolile tagasisidet.
 5. Vastuvõtt toimub, kui koolis/klassis on vabu kohti ning olemas võimalus ressursse ümber jagada. Lisaõppe klassi avamine ei saa eelisseisu esimese klassi avamisel. Vastuvõtu aluseks on lapsevanema avaldus.
 6. Õppenõukogu  võib  arvestada vastuvõtul olulise argumendina noore vanust (üldreeglina õpitase Lisa3 hooldusõpe)- õpilane, kes lisa- õppesse astumisel on noorem, kui 18-aastane ning kes ei pääse sotsiaalsüsteemi asutusse.
 7. Võimalusel ja õpetamisel kasutab lisaõppe õpilane igapäevatransporti kodu-kooli vahel (täitmaks õppe eesmärki - mõningase iseseisvuse teke toimetulekuks ametikoolis/tööl).
 8. Õpieesmärk(id) peab(vad) olema konkreetse sõnastusega ja tulemuslikkus mõõdetav tulevast eriala arvestades ja/või töövaldkonda arvestades (nii vanema sõnastuses, kui kooli sõnastuses).

Lisa-aastate I ja II (PLÕK Lisa 2 p 4.4)  ja lisa-aasta III (PGS §50) põhieesmärk on:
kolmanda kooliastme õpipädevuste omandamine ja kinnistamine. Tunniplaanis on rohkem praktilisi õppeaineid (tööõpe, puhastuspraktika, taimekasvatus, kokandus jms).

Nendel õpiaastatel on ülimalt oluline, et KODU JA KOOL töötavad ÜHTSELT JA IGAPÄEVASELT noore iseseisvuse saavutamiseks.

Porkuni Kool otsib aktiivselt võimalusi koostööks kutseõppe asutuste ning kohalike ettevõtetega.

Olulisemad üldised kokkuleppelised arusaamad vastuvõtuks lisa-aastatele toimetuleku- ja lihtsustatud tasemel Porkuni Koolis on:


 1. Õpilane täidab kooli kodukorda ja allub üldistele käitumise normidele (õpilasel puudub pidev ja pikaajaline probleemne käitumine, ei ole ohtlik endale ega kaaslastele). Probleemne käitumine/õpilase toetamine on fikseeritud e-koolis läbi aastate.
 2. Õpilasel on mõningane iseseisvus - töötamisoskus (on võimeline töötama iseseisvalt tuttava ja õpitud tegevuse korral), tal on olemas töötahe. Õpilasel on kujunenud mõningased praktilised tööoskused (vastavalt III ka õpipädevustele) tulemaks toime juhendamisel (toetatud abiga). Abistamise tasand on - õpilane tuleb toime täiskasvanu eeskujul (st õpilane ei tegutse abistamise esimesel tasandil- koostegemine täiskasvanuga).
 3. Õpilane (ja vanem) täidavad koolikohustust.
 4. (Kolmas lisa-aasta) Õpilane on vanema toetusel proovinud sisse astuda kutsesüsteemi ja perekond annab selle kohta koostöö märgiks koolile tagasisidet.
 5. Vastuvõtt toimub, kui koolis/klassis on vabu kohti ning olemas võimalus ressursse ümber jagada. Lisaõppe klassi avamine ei saa eelisseisu esimese klassi avamisel. Vastuvõtu aluseks on lapsevanema avaldus.
 6. Õppenõukogu  võib  arvestada vastuvõtul olulise argumendina noore vanust (üldreeglina õpitase Lisa3 hooldusõpe)- õpilane, kes lisa- õppesse astumisel on noorem, kui 18-aastane ning kes ei pääse sotsiaalsüsteemi asutusse.
 7. Võimalusel ja õpetamisel kasutab lisaõppe õpilane igapäevatransporti kodu-kooli vahel (täitmaks õppe eesmärki - mõningase iseseisvuse teke toimetulekuks ametikoolis/tööl).
 8. Õpieesmärk(id) peab(vad) olema konkreetse sõnastusega ja tulemuslikkus mõõdetav tulevast eriala arvestades ja/või töövaldkonda arvestades (nii vanema sõnastuses, kui kooli sõnastuses).